– Dette er en gledens dag

Da leder i Luftforum Namdal landet i Oslo onsdag, fryktet han dårlig nytt. Men Per Olav Tyldum tok feil.

Namsos lufthavn FOTO: BJØRN TORE NESS 

PER OLAV TYLDUM: – Helt personlig reiste jeg til Oslo med det for øye at det kom dårlig nytt. Heldigvis tok jeg for en gangs skyld feil. 

MORTEN STENE: – Jeg ser på dette som en gledens dag for Namdalen.  

arkiv

NAMSOS: – Helt personlig reiste jeg til Oslo med det for øye at det kom dårlig nytt. Heldigvis tok jeg for en gangs skyld feil, sier Per Olav Tyldum.

Lettet

Han er lettet over at Avinor fortsatt anbefaler to flyplasser i Namdalen.

– Dette er noe av det mest spennende møtet jeg har vært med på i fireårsperioden, som er avgjørende viktig for utviklinga i Namdalen. Heldigvis lykkes vi godt med å samle oss i Namdalen. Den politiske samhandlinga har fungert, mener han.

Rørvik trygg

Rørvik er ikke i faresonen fordi det vil få svært store passasjerulemper med tanke på statlige innsparinger ved nedleggelse.
 

 • Les også:

  Lettet og glad pendler

  Jobbpendler Kjetil Hanssen (33) er glad og lettet over at Avinor anbefaler fortsatt flyplass i Namsos.


Namsos er derimot kandidat for særskilte omstillingsmidler. Som ei lufthavn som har et noe lavere tilskudd, men også relativt færre passasjerulemper ved ei nedleggelse.

Tyldum er likevel glad for at Avinor har merket seg de entydige tilbakemeldingene fra næringslivet i Namdalen om hvor viktig flyplassene og flytilbudet er for verdiskaping og sysselsetting. Det samme sier namsosordfører Morten Stene.

– Vi får et klart signal om at Avinor har gjort et grundig arbeid med tanke på alle kriterier. Jeg er overrasket over at de har tatt inn over seg kriteriene som vi har argumentert for. Det matcher våre argumenter, fastslår Per Olav Tyldum.

– Stang inn

– Samtidig må vi erkjenne at Namsos har fått stang inn på kriteriene som er lagt til grunn. Det handler om reiseavstand til alternative flyplasser, men det handler også om samfunnsøkonomi.
 

 • Les også:

  – Betryggende konklusjon

  – Det var både en lettelse og betryggende å få denne konklusjonen, sier ordfører i Vikna, Reinert Eidshaug.


– Avinor viser til at Namsos har et uutnyttet potensial som Avinor ønsker å bidra til. Strategidirektøren nevnte Namsos spesielt på pressekonferansen. Avinor strekker ut ei hånd til Namsos, mener Tyldum.

– Gledens dag

– Jeg ser på dette som en gledens dag for Namdalen. Jeg var rett og slett spent på hva som ble sagt – og hvor mye Avinor var styrt av politikerne. Jeg ventet fælt på at klokka skulle bli tre-fire, for å høre resultatet. Det som har kommet fram nå, tyder på at vi vil ha mulighet til å påvirke og beholde tilbudet, sier Namsos-ordfører Morten Stene.

Luftforum Namdal vil bruke tida framover for å sikre seg at Avinors forslag blir fulgt opp av regjeringa og Stortinget når Nasjonal Transportplan 2018-2027 skal behandles.
 

 • Les også:

  Nødvendig med omstilling

  Flyplasstrukturen i Norge blir ikke endret før tidligst i 2019. Like fullt fastslår Avinor at det er nødvendig med en rekke omstillingstiltak.


– Jeg håper Samferdselsdepartementet tar det med seg videre når det legges ut på anbud til framtidige kontraktører. Vi vil nå jobbe for å få mer stabile flyruter, så ikke reisende velger å ta bil. Kort og godt sikre regulariteten, slik at fly går når de skal og jobbe intenst for at det skal bli bedre, sier Tyldum.

– Vi er ikke fornøyd med rutetilbudet i dag, det vil ha betydning for utviklinga av passasjerantallet. Nå er det viktig at folk bruker flyplassen og støtter oppunder det. Så skal vi gjøre det vi kan for å bedre flytilbudet, sier Morten Stene.

– Kan ikke senke skuldrene

– Namsos er ikke helt trygge ennå?

– Vi kan ikke senke skuldrene helt nedpå. Namsos er mer utsatt enn Rørvik, som er relativt trygg på lang sikt, sier Per Olav Tyldum.

– Det høres banalt ut at vi må slåss for flyplassene våre i dag. I Norge forventes det et ønske om å klare å opprettholde alle flyplassene i landet. For å legge ned må man ha klare alternativer til infrastruktur. Men det har vi ikke i dag, legger han til.