– Vi går gjennom saken igjen

Informasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad i Helse Nord-Trøndelag lover å vurdere Kari Storsuls sak på nytt.

INFORMASJONSSJEF: Trond Gunnar Skillingstad.  

arkiv

NAMSOS: NA har bedt om helseforetakets kommentar på Kari Storsuls anmerkninger, og informasjonssjefen er godt kjent med

Kari Storsul (70) fikk ikke dekket kosten mens hun var på stråling

– Da jeg fikk vedtaket, ble jeg stor i øynene

Hun fikk stråleleilighet, men ikke kostpenger til tross for fastlegens uttalelse. Nå lurer Kari Storsul på hva som skal til for å få dekket mat som gjestene på sykehushotellet får.

.
 

– Vi har mottatt henvendelse fra pasienten på vedtaket fra Pasientreiser. Vi behandler dette som en klage og kommer til å gjøre en ny og grundig vurdering av saken før vi konkluderer, lover Skillingstad.
 

– Storsul finner vedtaket urettferdig og hensynsløst?
 

– Hun har fått et avslag som hun ikke forstår eller finner rimelig, og jeg skjønner at hun reagerer. Som sagt skal vi gå gjennom saken en gang til for å forsikre oss om at saken hennes og liknende saker behandles korrekt og i tråd med nasjonale regler, lover Skillingstad.