Nødvendig med omstilling

Flyplasstrukturen i Norge blir ikke endret før tidligst i 2019. Like fullt fastslår Avinor at det er nødvendig med en rekke omstillingstiltak.

Konserndirektør for strategi og utvikling i Avinor, Jon Sjølander, sitter i styringsgruppen bak utredningsrapporten i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023. 

arkiv

OSLO: Kortbanenettet beholdes som det er de neste fire årene.

– Avinor har kommet fram til at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende fireårsperioden, sier Jon Sjølander som er konserndirektør for strategi.

Men for å beholde dagens lufthavnstruktur, blir det nødvendig med en rekke omstillingstiltak, slås det fast.

– Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettinga er en samlet reduksjon av kostnader på 100-150 millioner kroner innen 2019. Et sentralt virkemiddel for å oppnå dette er selskapets pågående moderniseringsprogram. Avinor vil også søke samordning med FOT-anbudene, ambulansetjenesten og in-/outsourcing av tjenestene på lufthavna, sier Sjølander.

 • Les også:

  Lettet og glad pendler

  Jobbpendler Kjetil Hanssen (33) er glad og lettet over at Avinor anbefaler fortsatt flyplass i Namsos.

 • Les også:

  – Betryggende konklusjon

  – Det var både en lettelse og betryggende å få denne konklusjonen, sier ordfører i Vikna, Reinert Eidshaug.

 • Les også:

  – Dette er en gledens dag

  Da leder i Luftforum Namdal landet i Oslo onsdag, fryktet han dårlig nytt. Men Per Olav Tyldum tok feil.