Politikere og brukere i harnisk over forslag til styrevedtak i Helse Nord-Trøndelag

Sengepost DPS går mot nedlegging

Administrerende direktør Arne Flaat innstiller til styret i Helse Nord-Trøndelag at spesialisthelsetjenesten ved sengeposten skal legges ned allerede fra 1. juli.

FORTVILT OG FORBANNET: Arbeidsbruppa som har jobbet med å få på plass et forsøksprosjekt med drift av DPS i kommunal regi er forbannet over at Helse Nord-Trøndelag nå vil legge ned sengeposten før prosjektet er i gang. Fra venstre: Steinar Aspli, Pål Seter Eiden, Randi Røvik og Aage Haukø.  Foto: Birger Aarmo

VIL LEGGE NED: Administrerende direktør Arne Flaat i Helse Nord-Trøndelag innstiller for styret at sengeposten ved DPS Kolvereid skal legges ned. Begrunnelsen er mangel på fagpersoner. 

arkiv

Kolvereid: – Jeg og resten av arbeidsgruppa som har jobbet for å få til videre drift av spesialisthelsetjeneste på sengeposten ved DPS Kolvereid er både skuffet og ikke minst fryktelig indignert over måten denne prosessen har vært kjørt på. Det er en ovenfra og ned holdning som vi ikke kan akseptere, sier ordfører Steinar Aspli om forslaget til styrevedtak der det nærmest forutsettes at kommunene skal være klare til å ta over drifta og gjøre om spesialisthelsetjeneste til kommunal helsetjeneste.
 

Han mener de langt fra har vært en likeverdig part i prosessen, og at det er gjort dårlig håndverk fra både administrasjon og styre i helseforetaket.
 

– Det har blitt en situasjon der fagfolk i helseforetaket overstyrer styret og direktør. Det er en mildt sagt dårlig løsning, sier Aspli.


Les også:

– Nedleggelse på feil grunnlag

Arbeidsgruppa som har jobbet mot at DPS skal bli en del av en statlig forsøksordning er kritisk til mye av det grunnlaget styret i Helse Nord-Trøndelag skal fatte vedtak på.

Dårlig tidspunkt

Etter at truslene om nedleggelse av sengeposten kom nå i siste runde har ei arbeidsgruppe jobbet for å få DPS Kolvereid med i ei prøveordning der kommunene skal drive sengeposten, men det skal fremdeles drives spesialisthelsetjeneste.
 

– Det er styrevedtak fra april som gir administrasjonen instruks om at dette skal utredes, og at DPS skal bestå. Så kommer de med dette nå lenge før retningslinjene for hva som ligger i denne prøveordninga er klare. Det er stikk i strid med det både regjering og storting jobber mot, sier Aspli.
 

Arbeidsgruppa fra Ytre Namdal og Bindal har jobbet med å legge til rette for å bli med i forsøksordninga.
 

– Det er vilje lokalt til å være med på ordninga. Men da må ordninga være på plass før sengeposten stenges, sier Pål S. Eiden, helse- og sosialsjef i Vikna og medlem av arbeidsgruppa.
 

Han beklager hvis styret i Helse Nord-Trøndelag har så lave ambisjoner om psykiatribehandling at de velger å legge ned sengeposten.

Må til Namsos

– Dette går ikke bare ut over oss her ute i Ytre Namdal og Bindal. Blir sengeposten på Kolvereid lagt ned må pasientene få et tilbud i Namsos. Og der er det fullt fra før, sier han.
 

– Det som er unikt med det tilbudet som pasienter har fått på Kolvereid, er nærhet til der de bor. Det har vært pasienter som har fått behandling samtidig som de har vært i full jobb. Det har gjort at de raskere blir friske, sier brukerrepresentant i arbeidsgruppa, Randi Røvik.
 

Hun mener at signalene som ligger i dette forslaget til vedtak er at pasientene nå må være mye sykere før de får hjelp.
– Det betyr lenger behandlingstid og at pasientene vil legge beslag på behandlingsressurser mye lenger. Det er trasig å være vitne til ei slik utvikling.
 

Det vil bli en kostbar fornøyelse for kommunene å overta.
– De som har jobbet med dette kan ikke vite noe om kommunal drift. Det koster omkring ni millioner å drifte sengeposten i året. Vi har ikke fått noen signaler om at det skal følge midler med om vi skal overta. Kommunene har ikke penger til å ta over noe slikt uten å legge ned noe annet, sier Aspli.