Helsekomiteen i Region Namdal vil samle nødetatene i Namsos

Går for Trygghetens hus

Helsekomiteen i Region Namdal kommer med en formell forespørsel til helseforetaket om å innlemmes i et Trygghetens hus på sykehuset.

MØTE: Helsekomiteen i Region Namdal møtte styrelederen i Helse Nord-Trøndelag denne uka. Fra venstre Bjørg Tingstad, Susanne Bratli, Alf Daniel Moen, Alf Robert Arvasli, Skjalg Åkerøy og Steinar Aspli. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Vi går nå mer formelt til verks og melder oss som leietakere i et Trygghetens hus lokalisert til Sykehuset Namsos, sier Steinar Aspli, leder i helsekomiteen i Region Namdal.
 

Denne uka har de hatt møte med styreleder Alf Daniel Moen i Helse Nord-Trøndelag. I hans ører er regionalt samarbeid for å støtte opp omkring Sykehuset Namsos som god musikk.

Kan forsere utbygging

Styrelederen legger ikke skjul på at utbygging av et somatikkbygg i Namsos, med en sam- lokalisering av operasjonsvirksomhet og utleie av lokaler til kommunale tjenester kan forseres dersom man får på plass en avklaring med alle aktører litt raskt.
 

– I den utstrekning vi klarer å ta ting over egne budsjetter, rår vi med framdrifta og kan sette i gang ei utbygging, sier Moen.
 

I Helse Nord-Trøndelag sitt langtidsbudsjett, som ventelig blir godkjent 1. juni, er det ikke avsatt midler til denne utbygginga før i 2018, da med 50 millioner kroner og 100 millioner kroner hvert år de påfølgende tre årene.

Helikopterplass på taket

– Men før den tid vil vi samle alle akuttfunksjonene som er mulig på sykehuset. Bygningsmassen må tilpasses akuttfunksjoner, ambulanse, legevakt, AMK-sentral og så videre, sier Aspli og tilføyer:
 

– Vi må på en måte møblere om inne i sykehuskroppen for å få mer effektivt innretta lokaler. Flytter vi flere tjenester inn i samme lokaliteter, vil det bli en effektiviseringsgevinst. Kort veg er også viktig. Derfor bør vi se på muligheten for å få en helikopterplass på taket slik at pasienten kan legges rett i ei sykehusseng.

Løfter fram sykehuset

De ser for seg at kommunene går inn som leietakere til akuttfunksjonene som sykehuset skal huse. Framtida er foreløpig temmelig usikker på enkelte områder. Den pågående politireformen gjør det vanskelig å si noe sikkert om framtida, men politiet skal ifølge helsekomiteen være med på et felles løft. 110-sentralen eies av kommunene. Hva som blir i Namsos og i hvilket omfang, er uklart.
 

– Men nå formaliseres samarbeidet om det vi håper blir en mer komplett akuttfunksjon samlet på én plass, sier Aspli.