Tapte til sammen 18,5 millioner kroner på konkursen i Pre-Bygg

Konkursbo avsluttet

I juni er det tre år siden entreprenør-selskapet Pre-Bygg i Namsos gikk konkurs. Konkursen er av sluttet uten utbetaling til de over 100 kreditorene.

KONKURS: I juni 2012 gikk entreprenørselskapet Pre-Bygg i Namsos konkurs. Kravene mot selskapet ble på over 19,2 millioner kroner. 

519.000 kr: Det er honoraret til bobestyrer Bertil V. Smalås. 

arkiv

NAMSOS: – Bobestyrers forslag til utlodning er at beløpet tilfaller Nav lønnsgaranti i sin helhet, skriver bobestyrer Bertil V. Smalås i sluttberetninga etter Pre-Bygg-konkursen forsommeren i 2012.

19,2 millioner kroner

Ifølge sluttberetninga som ble levert Namdal tingrett var det kommet inn i alt 110 krav etter konkursen, med et samlet kravbeløpet på 19.200.099 kroner.
Kravene om utestående lønn og feriepenger godkjent av NAV lønnsgaranti utgjorde 1,49 millioner kroner, fordelt på 26 krav.
Offentlige krav om skatt, merverdiavgift og andre avgifter utgjorde 1,68 millioner, mens hoveddelen av kravene, til sammen nesten 16 millioner kroner var såkalt uprioriterte krav.

Omfattende og kostbart

Det har vært en omfattende bobehandling. I alt har det gått med 323 advokat- og saksbehandlingstimer for å få oversikt over boet, løse tvistemål undervegs i behandlinga og få oversikt over lønns- og feriepengekrav.
Regninga fra bobestyreren er på 519.000 kroner og fra borevisoren er på 187.500 kroner. I tillegg kommer rettsgebyrer, salær til tvistemål og en rekke andre mindre poster. Slik at den samlete bobehandlinga som gikk over to og et halvt år kostet i alt 685.000 kroner.

Ingenting å hente

Ifølge boberetninga er det ingenting å hente for dem som har meldt inn uprioriterte krav.
Det var etter konkursen, utfall av tvistemål og inntekter fra utestående fordringer omkring 1,32 millioner kroner til fordeling (aktiva i boet).
Etter at boets utgifter var trukket fra var det igjen 634.586,80 kroner, som altså gikk til å dekke opp for utlagte lønnsgarantier.
Bobestyreren har ikke funnet forhold under sin behandling av konkursen som tilsier at noen av dem som var ansvarlige i selskapet på tidspunktet for konkursåpninga bør ilegges konkurskarantene.
Namdal tingrett avsluttet konkursen og konkursbehandlinga tidligere i vår, og avgjørelsen er rettskraftig.