Ny rockerapport til behandling

Budskapet er spisset og gjort mer tydelig. Torsdag legges rapporten om etterbruken av Rock City fram for formannskap og kommunestyre.

HVA SKJER VIDERE? Torsdag legges rapporten om etterbruken av Rock City fram for formannskap og kommunestyre. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra fire partier, rådmann Gunnar Lien og ordfører Morten Stene har i samarbeid med seniorrådgiver Ragnhild Kvalø i Nord-Trøndelag fylkeskommune de siste dagene jobbet med rapporten til Kulturdepartementet om etterbruken av Rock City.
 

 • LES OGSÅ:

  Rockehodepine

  Skal vi begrave Rock City og håpe på en reinkarnasjon, slik Høyres Jørund Sandnes uttrykte det, eller skal politikerne på en uke klare å overbevise kulturbyråkratene om at konseptet er liv laga.

Sist saken ble behandlet i formannskapet ble rapporten sendt tilbake til arbeidsutvalget med beskjed om at forslagene måtte spisses betraktelig før brevet oversendes Kulturdepartementet.
 

Det er nå gjort. Onsdag ettermiddag forelå nytt forslag til rapport, og det nye forslaget ble diskutert på gruppemøter i partiene onsdag kveld.

Behandles torsdag

Torsdag skal det opp i ekstraordinært formannskap, og dersom de gir klarsignal, går saken videre til behandling i Namsos kommunestyre alt samme kveld.

 • LES OGSÅ:

  Namsos kommune staker ut kursen for «Nye Rock City»

  Dette vil de satse på

  Rock City har kostet Namsos dyrt, både økonomisk og omdømmemessig. Men kommunen nekter å gi opp drømmen om å lykkes med prosjektet.

Det er de folkevalgte som skal ta endelig stilling til om Namsos kommune skal sende et svar til departementet om hvordan de ser for seg etterbruken av Rock City.
 

Dersom de ikke blir enige om brevets innhold, vil det være et første skritt på vegen mot nedleggelse av Rock City.
 

Fire satsingsområder

– Hva er gjort annerledes?
– Budskapet er det samme, men det er tydeliggjort på enkelte områder og gjort mer pedagogisk tilgjengelig, sier rådmann Gunnar Lien.

 • LES OGSÅ:

  Venstre ikke fornøyd med ny Rock City-strategi

  Etterlyser rockesvar

  Namsos Venstre mener utkastet til nytt Rock City- mandat ikke er konkret nok.

De fire satsingsområdene: Bransje og utdanning, helse, artist formidling er med videre, men bakgrunnen for Rock City har fått en grundigere presentasjon samtidig som det går tydeligere fram at staten har et ansvar for selskapets nasjonale mandat.
 

– Jeg tror arbeidsgruppa nå er fornøyd med innholdet i dokumentet, sier Gunnar Lien.