Den nye Rock City-sjefens planer

– Vi må samarbeide

Nytilsatt Rock City-sjef Bård Jørgen Iversen er opptatt av å utvikle et godt samarbeid med musikkbransjen. Han forventer en rask reaksjon fra Kulturdepartementet på kommunestyrets vedtak om fortsatt drift av Rock City.

OPTIMIST: Bård Jørgen Iversen ser både muligheter og utfordringer i jobben som ny daglig leder i Rock City. Han vil blant annet vektlegge et bedre samarbeid med den nasjonale musikkbransjen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Jeg er kjent med svaret som kommunestyret vedtok å sende departementet – og jeg støtter innholdet. Samtidig har jeg noen synspunkt og ideer som jeg vil gripe tatt i etter hvert, sier han.
I egenskap av daglig leder i D.D.E. har Bård Jørgen «Bosse» Iversen skaffet seg et bredt kontaktnett i Musikk-Norge. Det vil han dra nytte av i jobben som daglig leder i Rock City – ei stilling som nå er redusert til 20 prosent av hel stilling.


Samarbeid med bransjen

– Bransjen har etterspurt et samarbeid med Rock City. Det vil jeg vektlegge. Vi må være mer på banen i forhold til bransjen nasjonalt. Det er ikke avgjørende at alt skal foregå og utvikles i Namsos. «Rock City-stemplet» kan også settes andre steder. Vi må slutte å tro at vi har all kompetansen i Namsos. Det har ført til at noen har fått piggene ut, sier han.
Rock City-sjefen forventer at Kulturdepartementet kommer med ei kjapp tilbakemelding på dokumentet som Namsos kommunestyre vedtok torsdag kveld.

Forventer raskt svar

– Med hensyn til videre drift, er det avgjørende at departementet gir ei positiv tilbakemelding, slik at tilskuddsordningene sikres. Når det er på plass, skal vi vise at Rock City og Namsos har gjennomføringskraft. Vi skal videreføre prosjektene som allerede er i gang. Når det gjelder nye ting, kan det dreie seg om matnyttige prosjekter for den profesjonelle delen av bransjen, sier Iversen og understreker at det ikke er aktuelt å øke bemanninga i selskapet.
– Personer kan bli engasjert til de prosjektene som skal gjennomføres, ikke noe ut over det, sier han.

Optimistisk leder

Bård Jørgen Iversen ser optimistisk på det som venter ham som daglig leder for Rock City.
– Ja, jeg ser både muligheter og utfordringer. Men alt er avhengig av at selskapet tilføres midler. Det er viktig å heve omdømmet i musikkbransjen – og det gjør vi best gjennom samarbeid med organisasjoner og personer som har ulike roller.