Eiendomsoverdragelser 2015

Solgt for 980.000 kr: Bjørumsbrekka 1 i Namsos. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Solgt for 1.535.000 KR: Digernesvegen 4 i Namsos. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Solgt for 2.130.000 KR: Overhallsvegen 27 i Namsos. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Solgt for 3.000.000 kr: Skogstien 15 i Namsos. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Namsos

Bjørumsbrekka 1 (Gnr 17, bnr 5, fnr 125) er overdratt fra Trygve Johan Olsen til Britt-Eva Risberg Christensen (04.05.2015)

Carl Gulbransons gate 3 (Gnr 65, bnr 1399) er solgt for kr 26.679 fra Namsos Kommune til Stein Borkmo og Frode Borkmo (05.05.2015)

Håmyrvegen 3 (Gnr 34, bnr 73) er overdratt fra Anne Dahl til Torunn Ingvaldsen, Trond Dahl, Jan Magne Dahl og Frode Dahl (05.05.2015)

Storfuruvegen 7 (Gnr 34, bnr 145) er solgt for kr 2.660.000 fra Elisabet Derås Flak og Bjørn Kristian Flak til Linn Maria Dypaune-Carlsson og Dan Remi Dypaune-Carlsson (05.05.2015)

Digernesvegen 4 (Gnr 20, bnr 1, fnr 270) er solgt for kr 1.535.000 fra Anne Marthe Haugan til Alexander Torbjørnsen Vold og Aina Elisabeth Søraa (05.05.2015)

Vikanvegen 4 (Gnr 34, bnr 5, fnr 315) er solgt for kr 1.600.000 fra Linn Maria Dypaune-Carlsson og Dan Remi Dypaune-Carlsson til Lorents Haugum (12.05.2015)

Skogstien 15 (Gnr 17, bnr 151) er solgt for kr 3.000.000 fra Kjell Sverre Kannelønning til Terje Hylland og Lisbet Hylland (13.05.2015)

Overhallsvegen 27 (Gnr 65, bnr 443) er solgt for kr 2.130.000 fra Sveinung Kristiansen til Anita Aaen (13.05.2015)

Andel av Gnr 3, bnr 7 er overdratt for kr 112.500 fra Harald Haukø Lund og Marit Lund til Marit Lund og Johan Edvard Lund (15.05.2015)

Bjørumsbrekka 7 (Gnr 17, bnr 1, fnr 160) er solgt for kr 1.540.000 fra Øyvind Aasland til Margrethe Kiil og Fabian Dahl (15.05.2015)

Gnr 20, bnr 10 er overdratt fra Karen Margrethe Mathisen til Dagfinn Mathisen (18.05.2015)

Gnr 20, bnr 10 er overdratt fra Dagfinn Mathisen til Elisabeth Mathisen Risvik, Karl Morten Mathisen og Jo Gaute Mathisen (18.05.2015)

Moanvegen 455 (Gnr 49, bnr 20) er overdratt for kr 920.000 fra Anne Marie Aasen, Karin Helene Sagnes og Knut Emil Hartvigsen til Anita Aasen (18.05.2015)

Andel av Gnr 20, bnr 44 er solgt for kr 1.750.000 fra Ragnhild Øie til Nikolay Coogan Vatne og Geordene Colette Coogan (19.05.2015) Salget omfatter også Lauvhammerhaugen 10 (Gnr 20, bnr 485).

Skogstien 11 (Gnr 17, bnr 1, fnr 159) er overdratt fra Per Hammer til Merete Hammer og Elin Hammer (19.05.2015)

Veita 1 (Gnr 14, bnr 159) er solgt for kr 2.350.000 fra Jane Fjellet til Kenneth Olsen og Kine Merethe Hundseth Holm (19.05.2015)

Gnr 6, bnr 42 er solgt for kr 1.300.000 fra Anne Johanne Tøgersen til Bodil Lindsetmo og Arne Håkon Amdal (19.05.2015)

Andel av Flakkalauta 5 (Gnr 34, bnr 26, fnr 301) er overdratt fra Sten Bårdevik til Trine Elisabeth Kaldahl (21.05.2015)

Havnegata 15 (Gnr 65, bnr 1095, seksjon 3) er solgt for kr 1.120.000 fra Gunn Tove Haugum til Line Merethe Bergslid (22.05.2015)

Sørsivegen 163 (Gnr 20, bnr 454) er solgt for kr 770.000 fra Morten Syrstad til Aud Sissel Sylstad og Arnold Magnar Sylstad (22.05.2015)

Gnr 62, bnr 3, fnr 45 er solgt for kr 1.600.000 fra Leif Robert Sævik og Berit Forås Sævik til Bjørnar Schei (26.05.2015)

Veita 2 (Gnr 14, bnr 175) er solgt for kr 1.725.000 fra Peder Devik til Marta Maciak og Pawel Drobinski (26.05.2015)

Peter Øiens gate 20 (Gnr 65, bnr 359) er solgt for kr 39.312 fra Helga Irene Waagan til Marianne Milde (27.05.2015)

Andel av Alhussann 1 (Gnr 8, bnr 3) er overdratt fra Peggy Vemundvik til Brynhild Margrethe Vemundvik og Karl Arne Lindseth (27.05.2015)

Andel av Alhussann 1 (Gnr 8, bnr 3) er overdratt fra Karl Arne Lindseth til Kurt Even Lindseth og Siv Anita Andersen (27.05.2015)

Andel av Alhussann 1 (Gnr 8, bnr 3) er overdratt fra Brynhild Margrethe Vemundvik til Bjørn Tore Vemundvik (27.05.2015)

Andel av Alhussann 1 (Gnr 8, bnr 3) er overdratt for kr 120.000 fra Siv Anita Andersen og Kurt Even Lindseth til Bjørn Tore Vemundvik (27.05.2015)

Andel av Fossbrennvegen 27 A (Gnr 18, bnr 401) er overdratt fra Lisa Marie Wedø til Vegard Haugen (28.05.2015)

Gnr 56, bnr 38 er solgt for kr 1.720.000 fra Milda Birgitte Lunde Stene til Lars Gunnar Fledsberg og Hilde Bogen (28.05.2015)

Bjørumsbrekka 1 (Gnr 17, bnr 5, fnr 125) er solgt for kr 980.000 fra Britt-Eva Risberg Christensen til Børre Ovesen og Petter Haukø (28.05.2015)

Lilleenget Borettslag andelsnr 10 er solgt for kr 890.000 fra Kristian Joakim Skjevelnes og Bunta Phuphalee til Espen Erlandsen Roksvåg og Silje Helen Lie (08.05.2015)

Namsos Storsenter Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 3.000.000 fra Sturla Lysberg og Anngunn Lysberg til Margaret Annie Hestø og Inge Johan Hestø (08.05.2015)

namdalseid

Gnr 177, bnr 4, fnr 8 er overdratt for kr 150.000 til Sturla Dahl (08.05.2015)

Åshøgda 6 (Gnr 146, bnr 32) er overdratt fra Mabel Oddrun Helbostad til Torbjørn Helbostad, Heidi Helbostad og Tone Helbostad Haugen (13.05.2015)

Gnr 177, bnr 4, fnr 3 er overdratt for kr 451.000 til Edith Amundsen (19.05.2015)

Gnr 146, bnr 8 er overdratt fra Halldis Nygård til Odd Nygård og Gunvor Nygård (21.05.2015)

Gnr 146, bnr 8 er solgt for kr 400.000 fra Odd Nygård og Gunvor Nygård til Nicolas Rameh (21.05.2015)

snåsa

Andel av Gnr 31, bnr 25 er overdratt fra Else Rigmor Bostad og Johnny Roald Bostad til Anny Rita Brauten (05.05.2015)

Gnr 23, bnr 3 er overdratt fra Ove Thorbjørn Haugen til Lisa Bostad (05.05.2015)

Gnr 30, bnr 1 er overdratt for kr 4.589.664 fra Ragnar Almaas Omli til Lars Johan Omli (08.05.2015) Salget omfatter også Gnr 30, bnr 3

Gnr 30, bnr 6 er solgt for kr 590.000 fra Lars Johan Omli til Ragnar Almaas Omli (08.05.2015)

Gnr 17, bnr 58 er solgt for kr 850.000 fra Stig Tronstad og Eli Brøndbo til Andreas Brøndbo Fuglår (13.05.2015)

Gnr 68, bnr 14 er solgt for kr 4.200.000 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til Ivar Strand (19.05.2015)

Gnr 14, bnr 94 er solgt for kr 11.247 fra Reidun Og Leif Musum As til Liv Myran (22.05.2015)

lierne

Gnr 32, bnr 74 er overdratt fra Henry Inderdal til Solveig Inderdal (19.05.2015)

Gnr 31, bnr 34 er solgt for kr 1.700.000 fra Eiko Ernits til Ole Kristian Johnsen og Nina Helen Bakken (28.05.2015)

røyrvik

Gnr 66, bnr 83 er solgt for kr 30.000 fra Vidar Tømmermo-Reitan og Liv Sigrun Tømmermo-Reitan til Aina Sofie Steinfjell (08.05.2015)

Gnr 66, bnr 20, fnr 13 er overdratt for kr 10.000 til Skorovas Jakt Og Fiskerlag (13.05.2015)

Gnr 68, bnr 1, fnr 14 er overdratt fra Arnljot Leif Karl Stiheim til Trond Henning Stiheim og Erna Synnøve Stiheim (18.05.2015)

Gnr 68, bnr 1, fnr 14 er solgt for kr 200.000 fra Trond Henning Stiheim og Erna Synnøve Stiheim til Olvar Aasen og Anne Marie Aasen (18.05.2015)

Andel av Gnr 74, bnr 49 er overdratt fra Sølvy Olaug Mellingen til Roger Mellingen og Arild Mellingen (20.05.2015)

Skytterveien 29 (Gnr 71, bnr 132) er solgt for kr 720.000 fra Ole Jørgen Rødøy og Ann Kristin Rødøy til Olav Martin Ribsskog (26.05.2015)

namsskogan

Tronesmoveien 11 (Gnr 53, bnr 83) er overdratt fra Aud Godejord til Heidi Horten, Turid Bredesen Godejord, Siri Godejord, Even Godejord og Erik Godejord (04.05.2015)

Tronesmoveien 11 (Gnr 53, bnr 83) er solgt for kr 680.000 fra Heidi Horten, Turid Bredesen Godejord, Siri Godejord, Even Godejord og Erik Godejord til Namsskogan Familiepark As (04.05.2015)

Andel av Kleist Geddes vei 1954 (Gnr 65, bnr 12) er overdratt for kr 400.000 fra Jon Morten Nilsen til June Dahlen Hansson (18.05.2015) Salget omfatter også Gnr 65, bnr 15 Salget omfatter også andel av Gnr 65, bnr 30

grong

Gnr 29, bnr 104, seksjon 1 er solgt for kr 4.500.000 fra Hvg Eiendom As til Grong Hotell As (11.05.2015)

Norevegen 2 (Gnr 29, bnr 61) er solgt for kr 1.360.000 fra Pål Lerfald til Andreas Moe Frøyen og Emelie Johanna Aspdahl (11.05.2015)

Elstadvegen 272 (Gnr 37, bnr 16) er overdratt for kr 520.000 fra Kenneth Fossland til Eva Marie Sundseth Sandberg (18.05.2015)

Setervollvegen 36 (Gnr 23, bnr 51) er overdratt fra Kåre Ove Simonsen til Petter Simonsen (20.05.2015)

Gnr 29, bnr 188 er overdratt til Magnus Finvold Dahl (20.05.2015)

Elgkalvvegen 56 (Gnr 23, bnr 283) er solgt for kr 1.450.000 fra Geir Sagmo til Håvard Avelsgaard (21.05.2015)

høylandet

Andel av Gnr 94, bnr 37 er overdratt fra Bodil Karine Kjøglum til Ivar Eilif Kjøglum (19.05.2015)

Gnr 94, bnr 34 er overdratt fra Bodil Karine Kjøglum til Ivar Eilif Kjøglum (19.05.2015)

overhalla

Stasjonsvegen 29 (Gnr 81, bnr 34) er overdratt fra Nils Erik Opdal til Irene Opdal (08.05.2015)

Krabbstuvegen 37 (Gnr 46, bnr 134) er solgt for kr 1.425.000 fra Marius Gripp og Tone Anita Almåsbro til Anita Pedersen (11.05.2015)

Gnr 78, bnr 5, fnr 1 er overdratt fra Dagfinn Mathisen til Elisabeth Mathisen Risvik, Karl Morten Mathisen og Jo Gaute Mathisen (18.05.2015)

Andel av Gnr 78, bnr 5, fnr 1 er overdratt fra Jo Gaute Mathisen og Elisabeth Mathisen Risvik til Karl Morten Mathisen (18.05.2015)

Gnr 80, bnr 10 er overdratt fra Frank Maryat Olsen til Berit Svarliaunet og Ingeborg Helen Stene (22.05.2015)

Andel av Gnr 80, bnr 10 er overdratt fra Berit Svarliaunet til Ingeborg Helen Stene (22.05.2015)

Andel av Storskogmovegen 43 (Gnr 63, bnr 94) er overdratt for kr 875.000 fra Kai Robert Myrvold til Ann-Kristin Løvås (27.05.2015)

flatanger

Gnr 3, bnr 48 er overdratt for kr 400.000 fra Ingeborg Bruset til Ola Bruset (05.05.2015)

Gnr 4, bnr 11 er solgt for kr 2.425.000 fra Godthard Freider Bjørsvik til Åse Irene Norum Skatland og Roar Olav Skatland (13.05.2015)

Andel av Gnr 23, bnr 5 er solgt for kr 1.276.500 fra Morten Aune til Frank Aune (15.05.2015)

Gnr 21, bnr 80 er solgt for kr 215.390 fra Flatanger Kommune til Bjørn Frisendal As (26.05.2015)

Gnr 27, bnr 149 er solgt for kr 500.000 fra Harald Birger Aagård til Villa As (26.05.2015)

vikna

Lysøyveien 430 (Gnr 31, bnr 1) er overdratt for kr 1.400.000 fra Johannes Solli Marthinsen og Greta Marthinsen til Morten Lysø, Kurt Levi Lysø og Anna Kristin Lysø (12.05.2015) Salget omfatter også Gnr 31, bnr 11

Knausen 6 A (Gnr 10, bnr 1238) er solgt for kr 1.750.000 fra Arne Kristian Solem til Espen Sørheim (13.05.2015)

Gnr 24, bnr 19 er overdratt fra Simon Stallemo og Eirin Kjeåsen til Dag Hallvard Ystgaard (18.05.2015)

Steinberget 10 (Gnr 10, bnr 1073) er overdratt fra Otto Leander Kongensøy til Gerd Annie Sandøy, Bjørg Kristin Nikolaisen, Randi Moen, Vidar Kongensøy, Per Gunnar Kongensøy, Odd Arne Kongensøy, Knut Arild Kongensøy, Geir Olav Kongensøy, Eli Kongensøy, Eldrun Kongensøy, Helene Ellinor Holandsli, Lars Bremnes Ese og Gisle Bremnes (22.05.2015)

Byåsvegen 16 (Gnr 10, bnr 640) er solgt for kr 2.900.000 fra Frode Willy Hansen og Kristin Darell til Hege Tausvik Strand og Egil Marius Aspli (27.05.2015)

Andel av Skippergata 11 (Gnr 10, bnr 562) er overdratt for kr 750.000 fra Mariann Moe Forås til Truls Øren (28.05.2015)


nærøy

Gnr 100, bnr 3 er solgt for kr 550.000 fra Holien Consulting As til Magne Arnold Horsfjord (04.05.2015)

Gnr 54, bnr 17, fnr 42 er solgt for kr 740.000 fra Steinar Johansen og Astrid Kristine Johansen til Gisle Aspmo Aarnes og Gøril Sandneseng (05.05.2015)

Gnr 8, bnr 5 er solgt for kr 3.300.000 fra Arnfinn Snorre Fosså til Meike Laan og Adrianus Franciscus Laan (05.05.2015) Salget omfatter også Gnr 8, bnr 12 Salget omfatter også Gnr 8, bnr 21

Gnr 27, bnr 91 er overdratt fra Geir Olav Bull til Jan Inge Bull (13.05.2015)

Gnr 2, bnr 180 er solgt for kr 5.000 fra Snorre Fjær, Marianne Fjær, Harald Fjær, Gaute Fjær og Vigdis Fjær Almli til Oddny Oliva Marø (13.05.2015)

Gnr 6, bnr 38 er solgt for kr 1.900.000 fra Roger Lundin til Steffan Sund og Veronika Prestvik (15.05.2015)

Gnr 1, bnr 42 er solgt for kr 1.037.500 fra Kristen Overrein til Roger Holm (19.05.2015)

Andel av Gnr 139, bnr 9 er overdratt fra Irene Opdal til Nils Erik Opdal (20.05.2015)

Gnr 98, bnr 34 er solgt for kr 790.000 fra Harald Johnsen til Michael Lyngstadås (21.05.2015)

Doktorvegen 6 (Gnr 62, bnr 397) er solgt for kr 3.300.000 fra Åsta Harby Brochmann og Jørgen Henrik Brochmann til Harald Frode Øvergård og Britt Tove Edvardsen (22.05.2015)

Gnr 16, bnr 11 er solgt for kr 750.000 fra Torbjørn Olsen til Veronica Johansen og Stian Remi Jarholm (22.05.2015)

Gnr 18, bnr 27 er overdratt fra Kristin Von Hirsch Svendsen, Bjørn Hilt, Runbjørg Bremset Hansen og Erling Odvar Hansen til Jomar Herlaug Lysberg (27.05.2015)

leka

Gnr 8, bnr 45 er solgt for kr 50.000 fra Trond Pettersen til Werner Johansen (20.05.2015)

Gnr 17, bnr 128 er overdratt fra Hans-Fredrik Horst Lund til Leka Kommune (28.05.2015)

bindal

Stallveien 23 (Gnr 24, bnr 57) er solgt for kr 400.000 fra Jim Roger Fredriksen og Elin Elisabeth Sætervik Fredriksen til Terje Hagen (05.05.2015)

Rundingen 7 (Gnr 44, bnr 266) er overdratt fra Jarle Arvid Okstad til Brit Okstad (11.05.2015) Overdragelsen omfatter også Åbygdveien 1145 (Gnr 50, bnr 15)

Holmsveien 105 (Gnr 3, bnr 25) er overdratt fra Edmund Lysfjord til Frøydis Synnøve Lysfjord (11.05.2015) Overdragelsen omfatter også Gnr 3, bnr 62

Andel av Kolsvik 38 (Gnr 66, bnr 15) er overdratt for kr 150.000 fra Ådne Johansen til Arnt Bjørge Johansen (12.05.2015)

Nessaveien 5 (Gnr 44, bnr 148) er solgt for kr 500.000 fra Rune Gangstø til Rolf-Kenneth Johansen (27.05.2015)

Holmsveien 1025 (Gnr 30, bnr 1) er solgt for kr 350.000 fra Daniel Kveinsjø til Steve Kveinsjø og Jarle Kveinsjø (28.05.2015) Salget omfatter også Gnr 30, bnr 6

Stokkvikveien 10 (Gnr 44, bnr 228) er solgt for kr 900.000 fra Eskil Skarstad og Anne Marit Engelsen til Mats Skarstad og Lise Øyen Andersen (28.05.2015)

Finnvolldalsveien 174 (Gnr 60, bnr 128) er overdratt fra Dan Vigbjørn Larsen til Anne Marie Larsen (27.05.2015) Overdragelsen omfatter også e.d. i Lunner kommune