Det meste av vann og avløp i Ottersøy skal byttes ut i løpet av året

Prosjekt til 10 mill

Gravemaskinene er i full gang med gravearbeidene som skal gi sikrere vannforsyning til Ottersøyområdet.

SANNERER VANN OG AVLØP: Et større byggeprosjekt er i gang i Ottersøy der gamle vann og avløpsledninger byttet ut med nytt. Drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes (til venstre) Trond Hildrun fra Glømmen entreprenør og prosjektleder Kurt Kristiansen i Nærøy kommune håper å klare utbyggingen uten for store plkager for befolkningen. 

arkiv

Ottersøy: – Dette var tidligere et privat anlegg som Nærøy og Vikna fellesvassverk overtok en gang på 1990-tallet. Anlegget har noen store begrensninger som vi nå er i ferd med å utbedre, sier drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes i Nærøy kommune.

En av tingene de skal utbedre er at i det eksisterende anlegget går kloakk og overflatevann i samme rør.

– Det kommer veldig mye sand og stein i lag med overflatevannet, og når det skal igjennom pumper og forskjellig så er slitasjen veldig stor på utstyret.


Klart for høydebasseng


Utbedringa betyr en betydelig oppgradering av kapasitet.

– Det er dimensjonert for de behovene vi kan se for oss av vannforbruk hos private og bedrifter i framtida. Det han også tilstrekkelig kapasitet til å skaffe vann til høydebassenget som er under planlegging på Ottersøy.

Det legges også trekkrør for fiberkabel bort til alle tomtegrenser.

– Vi har en dialog med grendelaget som jobber for å få til en utbygging av fiber for området, og med trekkrør på plass blir det en mye enklere operasjon å bygge ut til alle, sier Hernes.

De har også kontaktet alle huseiere for å høre om de vil oppgradere vann og avløp inne på egen tomt samtidig med at maskinene er på plass.

– I mange tilfeller er det behov for en oppgradering, og vi anbefaler at det gjøres nå.


Vil merke utbygginga


– Det har allerede vært en vannutkobling, og det vil nok blir flere kortvarige utkoblinger i tida fram mot jul når anlegget skal være ferdig. Men vi gjør mye for at folket som bor her skal merke det minst mulig, sier Hernes.

Når det lir mer ut på sommeren vil det også bli snakk om stenging av veger i kortere og lengre perioder.

– Vi håper folk har litt forståelse for det. Glømmen entreprenør vil prøve å være så skånsomme som mulig, og å legge til rette for biltrafikk så langt det går. Men vi må inn på vegen fra tid til annen.

Til sammen 4000 meter mer rør skal legges, og utallige kummer skal byttes ut.

– Hele anlegget har ei kostnadsramme på omkring 10 millioner. Samtidig vil vi også ruste opp veger og forsterke dem, og til neste år har vi planer om å asfaltere flere av de kommunale vegene i området.