Sinkaberg-Hansen og Bindalslaks med knusende seier i tingretten

Patentet er ugyldig

Oslo tingrett har talt: Patentet for bekjempelse av lakselus er ugyldig. Namdalsselskapene har vunnet og tilkjennes 4,6 millioner kroner i saksomkostninger.

TILFREDS: Finn Sinkaberg i Sinkaberg-Hansen er fornøyd med dommen i Oslo tingrett. 

arkiv

OSLO: De to selskapene var av Eco Lice AS og Sea Lice Research Norway AS om er eid av luseforsker Baard Johannessen, anklaget for å ha benyttet Johannessens patenterte kombinasjonsmetode i en rekke avlusninger fra 2010 og fram til nå, Sinkaberg-Hansen var alene avkrevd en erstatning på opp imot 50 millioner kroner. De gikk til motsøksmål og anførte at patentet var ugyldig.


Enstemmig frikjent


Saken har vært ført for Oslo tingrett over to uker i mai. Dommen falt tirsdag 2. juni, og den stadfester det oppdrettsselskapene fra Namdalen har trodd hele tida: Patent NO 330244 er kjent ugyldig.

Johannessen har ment å ha utviklet en metode for bekjempelse av lakselus på oppdrettsfiske ved å tilsette et organofosfat før et pyrotroid på oppdrettsfisk.

Oslo tingrett skriver i dommen at de har landet på at patentet må kjennes ugyldig fordi en fagmann ville ha kommet fram til metoden ved å kombinere et organofosfat og et pyrotroid som er en kjent teknikk, utelukkende ved å la legemidlene få lengst mulig virketid under badebehandlinga i samsvar med produsentens produktblad.

«Patentet har dermed ikke tilstrekkelige oppfinnelseshøyde i forhold til kjent teknikk», skriver tingretten som har avsagt frifinnende dommer overfor selskapene Bindalslaks og Sinkaberg-Hansen.


Store saksomkostninger


Dermed er motparten dømt til å betale Sinkaberg-Hansen og Bindalslaks saksomkostninger med til sammen 4,6 millioner kroner. Av dette er Sinkaberg-Hansen tilkjent 3,1 millioner og Bindalslaks 1,5 millioner kroner.

Daglig leder Finn Sinkaberg er glad for sakens utfall:

– Dommen bare bekrefter alle de vurderingene som vårt selskap over tid har gjort rundt grunnlaget for kravene fra motparten, sier Sinkaberg.

Også hans prosessfullmektiger Espolin Johnson og Steen Eriksen er fornøyd:

– Dommen er godt begrunnet og har riktig resultat, sier de to.

Dommen blir rettskraftig i august.