Kraftlinje og vindkraft på Sørmarkfjellet kan bli droppet

Statkraft skrinlegger vindkraftutbygginga på Fosen. Nå må Statnett i tenkeboksen om å bygge ny kraftlinje fra Namsos til Storheia som er kostnadsberegnet til to milliarder.

Skisse: Her er et kart over den planlagte kraftlinja fra Namsos transformatorstasjon på Skage til Storheia. 

arkiv

NAMSOS: 420 kV-linja fra Overhalla til Storheia på 120 kilometer lang – skal i utgangspunktet gå igjennom seks kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag. Linja går fra Namsos transformatorstasjon på Skage til Spillum og videre sørover til den dreier vestover og krysser Fv 17 ved Osenkorsen.

Nå kan mye tyde på at kraftlinja droppes.

– Vi har tidligere sagt at utbygging betinger nok vindkraft. Ettersom nyheten om at Statkraft skrinlegger sine planer på vindkraft i Trøndelag nettopp har kommet, er dette noe vi må se mer nøye på over tid, sier kommunikasjonsdirektør i Statnett, Kristian Pladsen.

Styreleder Kolbjørn Almlid i Statkraft sier ifølge Trønder-Avisa at kraftlinjen nå ikke blir bygd.

Blir det ingen kraftlinje, er de planlagte vindkraftprosjektene på Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen og Harbakksfjellet også uaktuelle, ifølge konsernsjef Christian Stav i NTE.

Vindkraftprosjektene i Fosen og Snillfjord i Midt-Norge var beregnet til cirka 11 milliarder kroner.

– Lavere priser på kraft- og elsertifikater i Norden medfører at prosjektene ikke er lønnsomme, opplyste Statkraft i en pressemelding torsdag formiddag.

Nå skal Statnett vurdere en utbygging av kraftlinje fra Namsos til Storheia.

– Vi skal ha en ryddig og god beslutningsprosess, også kommer vi tilbake til dette når vi kan si noe mer, sier Pladsen.