Skuffelse i NHO over vindkraft-nei

NHO Trøndelag er skuffet over Statkrafts beslutning om å legge vindkraftprosjektene på Fosen på is.

SKUFFET: Regiondirektør Merethe Storødegård i NHO Trøndelag mener avgjøreslen omkring Statkrafts vindkraftprosjekter kan få betydning på sikt. 

arkiv

NAMSOS: – Det er veldig synd for trøndelagsregionen at vi mister så store investeringer, uttaler regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Statkraft har besluttet å stanse planlegginga av vindkraft i Midt-Norge. Noe som betyr et nei til å utvikle prosjektene Fosen og Snillfjord.

– Per i dag vil ikke dette ha noe å si for antall arbeidsplasser i regionen, men det er klart at å miste så store investeringer som det her er snakk om, vil ha betydning på lang sikt, mener hun

Statkraft begrunner avgjørelsen om å stanse vindkraftprosjektet i Midt-Norge på bakgrunn av lønnsomheten i prosjektet.

– Vi må selvsagt respektere den vurderinga som er gjort, men vi håper likevel at prosjektet kan være interessant for andre aktører slik at det blir realisert.

De planlagte prosjektene eies av Statkraft, Agder Energi, TrønderEnergi og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE.

Utbyggingskostnadene var beregnet til ca. 11 milliarder kroner.