– Ansvarlige må gå

En kjempeskuffet viknaordfører krever at direktør og klinikkledelse må ta sin hatt å gå etter DPS-vedtaket. Samtidig tror ikke Reinert Eidshaug siste ord i saken er sagt.

ANSVAR: Nærøyordfører Steinar Aspli føler et stort ansvar for de rundt 20 ansatte og alle brukerne av DPS Kolvereid. 

KREVER: Viknaordfører Reinert Eidshaug mener både direktør og klinikkledelse må gå. 

UREDELIG: Ordfører Steinar Aspli hevder administrasjonen har opptrådt uredelig i saken. 

arkiv

KOLVEREID: Allerede rett etter vedtaket fra styret i Helse Nord-Trøndelag mandag kveld, la både Eidshaug og nærøyordfører Steinar Aspli ut sin enorme frustrasjon på Facebook. De to deltar sammen med sine respektive rådmenn på en konferanse i Skottland for ordførere og rådmenn i Sør- og Nord-Trøndelag.


Håp til helsetilsynet


– Mitt budskap er nå at direktøren og klinikkledelse må ta sin hatt og gå av omgående. Jeg har mistillit til alle tre det gjelder. Vi har ikke bruk for slike ledere som ikke ser hvem som er taperne, skriver ordføreren i Vikna.

– Ja, jeg står for dette fortsatt. Alle berørte kommuner i Ytre Namdal og Bindal har klaget denne saken inn til Statens helsetilsyn, og jeg har tro på at siste ord ikke er sagt når en nøytral instans får se på den, sier Eidshaug til NA. Han vil gjerne gå i dialog med nabokommunene for å se på eventuelt kommunalt tilbud i psykiatri, men ser samtidig de økonomiske utfordringene når ikke helseforetaket lenger er med.


Arne Flaat svarer:

– Jeg forholder meg til styret

Arne Flaat ønsker ikke å kommentere Vikna-ordførerens uttalelser om at han og klinikkledelsen i Helse Nord-Trøndelag må gå av.


Har hatt en egen strategi


«Så lyktes administrasjonen i sin intense og uredelige kamp for bygge ned et godt desentralisert tilbud, og lyktes med å bygge opp murene mellom 1.- og 2.-linjetjenesten. Dette er et linjeskifte med det som Helse Nord-Trøndelag har stått for om at en skal bestrebe seg på å få gi mest mulig likeverdige tjenester til befolkninga. Mulighetene til å bli med i et forsøk forsvant med dette. Dette er bare trist for dem som har bruk for tjenesten og rammer psykiatritilbudet i hele Namdalen. Og det var nok meninga!» er Steinar Asplis bitre ord på Facebook mandag kveld.

– Jeg er skuffet, men ikke overrasket og står for det jeg skriver. Strategien har hele tida vært at sengeposten skal bort, og argumentene henger i hop. Vedtaket torpederer samtidig muligheten til forsøksordninga vi kunne fått til, påpeker ordføreren i vertskommunen for DPS Kolvereid.

Mulighetene for videre samarbeid om kommunal drift av psykiatritilbud vil bli drøftet i Kystgruppen og felles formannskapsmøte allerede fredag.