Studenter forsker på eggrøvere

Peilet inn rype 414 på Lifjellet

Som en del av et større forskningsprosjekt er studenter fra Hint i disse dager på søk etter radiomerka ryper i Lierne.

PÅ LETING ETTER RYPE: Studentene Jens Egil Pedersen og Carl Ruben Ærø klarte å peile seg fram til hvor den radiomerkede rypa holdt til på Lifjellet. 

FANT IKKE REIR: Selv etter å ha brukt lang tid på å finkjemme området der rypa tydeligvis har holdt til, klarte de ikke å finne reiret. Sannsynligvis har det kalde været gjort at rypa har utsatt hekkinga i noen dager. 

arkiv

LIFJELLET: – Dette er en del av et forskningsprosjekt vi har holdt på med i noen år. Målet er å finne ut hvem som spiser egg av hønsefugler, sier forsker Pål Fosland Moa som er ansvarlig for den delen av prosjektet som foregår i Nord-Trøndelag.

Sist helg var fire lag med studenter ute for å lete opp de rypene som ble fanget og påsatt radiosendere sist vinter.

– På denne tida av året vil rypene lage reir og legge egg. Ved å radiomerke rypene kan vi finne reirplassen og kan sette opp kamera som overvåker reiret for å se på hekkesuksess og på reirpredasjon fra rovdyr, forteller Moa.

Grunnen til at de har valgt å bruke radiopeileutstyr er enkel.

– Vi har med god hjelp fra friluftsfolk funnet mange reir av storfugl og orrfugl som vi har overvåket. Det har etter hvert gitt oss mye godt forskningsmateriale. Men rypereir er vanskeligere å finne, og derfor vil vi nå gjøre en innsats for å finne flere reir som kan overvåkes.


Rype 414


– Jeg får inn et bra signal her nå. Det er nummer 414, sier Carl Ruben Ærø som sammen med Jens Egil Pedersen utgjorde det ene teamet som var ute med peileutstyr for å komme rypene nærmere inn på livet.

Første dag fikk de inn gode signaler fra et mulig reir, og NA fikk være med da de dagen etter skulle lete opp den merka rypa.

– Det vi må gjøre er å peile oss inn på signalet fra forskjellig retning slik at vi får ei kryss- peiling, sier Pedersen.

Det betyr mye trasking i terrenget mens stadig nye peilinger snevret inn området rypa kunne være.

– Når vi til slutt er veldig tett på, vil ikke peileren fungere skikkelig lenger. Signalet blir så sterkt at vi får utslag i alle retninger. Da må vi ned på kne for forsiktig å lete oss fram til reirplasser, sier Ærø.

Selv om vi denne gang ikke fant noe reir på tross av at vi så at begge rypene i paret fløy ut, gir ikke de to studentene opp.

– Vi ser mye tegn til at rypene har holdt til her. Vi er litt tidlig ute, og kanskje har den ikke startet hekkinga ennå. Men vi merker stedet på GPS, og vil komme tilbake om en dag eller to, sier Ærø.


Sein vår


– Dette ble et tilbakevendende tema hele helga. I et normalår ville rypene vært i full gang med egglegging og ruging nå. Men det har vært så kaldt i fjellet at enkelte har valgt å utsette familieforøkelsen litt, sier Pål Moa.

Normalt er det økende dagslengde som får fuglene til å begynne med reirbygging.

– Men de kan tydeligvis justere litt ut fra været. Det betyr at vi vil komme tilbake med en ny runde med reirleting til helga også, sier Moa.

Samtidig som de er ute på leting etter de radiomerka fuglene, vil Moa gjerne ha tips fra folk som tilfeldigvis har funnet reir.

– I første rekke gjelder det kommunene Snåsa, Grong og Lierne. Men er det noen som finner reir utafor dette om- rådet, vil vi selvfølgelig vurdere å sette opp kamera der også.

Har man mulighet til å ta en nøyaktig GPS-posisjon av reiret, er det aller best.

– Det er bare å ringe på Hint, da blir man koblet videre til oss som driver med dette, sier han.