– Betyr mye for trafikksikkerheten

Familien Havik er ofte ute og går eller sykler langs gang- og sykkelvegen i Klinga. – Vi er veldig glade for å slippe å gå på hovedvegen, sier familien.

  Foto: Jonas Olsen

arkiv

KLINGA/SPILLUM:Fredag formiddag ble den nye gang- og sykkelvegen mellom Sævik og Spillum offisielt  åpnet. Da sprengninga av tunnelen i Bangsund startet, tok de i bruk mye av massen derfra til å bygge gang- og sykkelveg mellom Sævik og Spillum.

Nå er det mulig å gå eller sykle helt fra Namsos til Klinga. Uten å være innom hovedvegen.

– Vi som bor i Klinga er veldig glade for at det nå er en sammenhengende veg som vi kan bruke. Da vi bygde huset vårt i 1994, var det som en revolusjon å regne da den nye gang- og sykkelvegen i Klinga ble bygd. Nå er det blitt kjempebra, sier Svein Ola Havik.

Familien på fire (pluss hunden Max) er ofte å se langs gang- og sykkelvegen.

– Ungene er aktive innen idrett, og nå har de faktisk mulighet til å sykle til trening selv, og de er ikke avhengige av skyss, sier Svein Ola.

– Vi ser også at det er blitt en yndet rulleskiløype, legger Mona Havik til.

– Det betyr mye for trafikksikkerheten at det nå er en sammenhengende veg for syklister og gående, mener Svein Ola.


Reguleringsplanen for gang- og sykkelveg mellom Sævik og Spillumshøgda ble vedtatt og godkjent i 2010, og arbeidet ble satt i gang på sensommeren 2013. Formålet fra Statens vegvesen sin side med prosjektet var å øke trafikksikkerheten langs Fylkesveg 17 ved å gi et bedre og tryggere tilbud til fotgjengere og syklister på strekninga, samt oppnå et sammenhengende gang- og sykkelvegsystem fra Klingakorsen til Namsos sentrum.

– Vi kommer nok til å bruke vegen ganske ofte framover. Vi merker stor forskjell alle- rede med at folk fra Spillumssida tar turen utover mot Klinga. Arbeiderne har jo også gjort det så fint og flott rundt her, så det kommer til å bli fint når gresset gror seg til, tror Svein Ola Havik.