– Ikke en naturskade

Statens naturskadefond mener raset som gikk på Statland i fjor ikke er en naturskade, men skjedde som følge av anleggsarbeid.

SØKTE ERSTATNING: Til sammen sju private grunneiere og bedrifter meldte krav om naturskadeerstatning etter det store raset og den påfølgende flodbølgen. 

Avventer: Rådmannen i Namdalseid kommune, Kjell Einvik, mener kommunen har sitt på det tørre. 

arkiv

STATLAND: Det kommer fram av dokumenter i forbindelse med den pågående erstatningssaken etter raset på Statland 29. januar 2014.

Lensmann i Namdalseid avholdt tidligere i år et naturskadeskjønn hvor han anslo at naturskadeerstatninga etter raset lå på 4,5 millioner kroner.

 • LES OGSÅ:

  Ti nøkkelferdige fritidsboliger står klare

  – Området er 100 prosent friskmeldt

  Halvannet år etter raset på Statland blomstrer positiviteten. – Bygda trenger å bli tatt inn i ei ny tid, sier Bjarne Brøndbo.

Oppgjøret ble sendt til Statens naturskadeoppsyn, som nå anslår at raset ikke kommer inn under betegnelsen naturskade, og at de derfor ikke er ansvarlige for det økonomiske tap som flere grunneiere i området ble påført. De viser til en NVE-rapport som konkluderer med at skredet med stor sannsynlighet ble utløst av bygningsarbeider i forbindelse med utbygginga i regi av Statland Brygge AS.


Klaget inn naturskadeskjønn

Til sammen sju private grunneiere og bedrifter meldte krav om naturskadeerstatning etter det store raset og den påfølgende flodbølgen. Blant disse er Statland Brygge AS, Statland Settefisk AS, Nerbutikken AS og Statland båtforening.

"Vi håper vi kan begynne å se framover.

Kjell Einvik

Rådmann Namdalseid kommune


Statens naturskadefond dekker skader som ikke faller inn under forsikringsselskapenes ordninger, og skadetaksten holder ved såkalt lensmannsskjønn. I tillegg til lensmannen blir det oppnevnt to skjønnsmenn.


 • LES OGSÅ:

  – Vi kom oss opp på beina igjen

  Da flodbølgen rammet Statland i fjor, mistet Namdal Settefisk tre millioner fisk. Nå har de kommet seg opp på beina og kan se tilbake på et innholdsrikt år.


Naturskadeskjønnet som lensmann i Namdalseid avholdt, er blitt klaget inn til Inntrøndelag tingrett som skal gjennomføre et overskjønn, som er en form for rettssak.

– Dersom tingretten konkluderer med at vilkårene for å tilkjenne erstatning fra Naturskadefondet ikke er til stede, vil det være aktuelt å vurdere om andre kan holdes ansvarlig for det tap Statland Brygge AS med flere er påført i anledning saken, heter det i et dokument fra advokatfirmaet Christensen-Ertsaas-Kjøren-Smalås ANS, som representer Statland Brygge AS og flere andre grunneiere i saken.


Erstatning fra kommunen?

Videre i dokumentet kommer det fram at flere av de berørte i saken kan komme til å fremme krav om erstatning fra Namdalseid kommune som følge av at kommunen i dette tilfellet har vært både selger og reguleringsmyndighet.

– Vi har tatt dette til etterretning. Kommunen har hatt en slik rolle i dette at vi har fungert som plan- og bygningsmyndighet, og det kan derfor tenkes at vi har gjort en for dårlig jobb i å sørge for tilstrekkelig med geoundersøkelser for området før vi ga byggetillatelse. Selv om vi mener at dette ikke er tilfellet, så vil det være opp til rettssaken å belyse det, sier rådmann i Namdalseid, Kjell Einvik.Denne rettssaken skulle etter planen gjennomføres i slutten av juli, men er nå utsatt til starten av november.

– Vi er i gang med reguleringsplanen for området og er kommet ganske langt i det arbeidet. Nå håper vi snart at vi kan begynne å se framover, legger Einvik til.

Glømmen entreprenør som drev anleggsarbeid i området da raset, gikk ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.