Vil bygge for 22 mill.

Nærøy kommune bygger seks omsorgsboliger for rus og psykiatri for 22 millioner kroner. Og dette må skje helt uavhengig av hvilken framtidig skjebne DPS Kolvereid får.

FORSIKRET: Rådmann Arnt Wendelbo (fra venstre) og Steinar Aspli forsikret Ingunn Lysø og formannskapet om at omsorgsboligene må komme uavhengig av DPS sin skjebne. 

arkiv

KOLVEREID: Det var imidlertid flere formannskapsmedlemmer som tirsdag trakk fram at et eventuelt tomt DPS burde tas med i vurderinga når de nye omsorgsleilighetene skal utredes. Ordfører Steinar Aspli (Sp) fastslo derfor grundig at kommunen jobbet ufortrødent videre sammen med nabokommunene for et psykiatritilbud ved DPS, som Helse Nord-Trøndelag har vedtatt å legge ned.

Behovet kommer raskt

De nye omsorgsleilighetene er med i økonomiplanen for 2015-2018. Der er det satt av 2,5 millioner kroner i 2015 og 25 millioner i 2016, året tilbudet etter planen skal være ferdig. Blant dem som understreket at det haster med å realisere prosjektet var ordføreren.

– Behovet kan melde seg raskt, mente Aspli.

Venstres Hans Martin Storø syntes uansett arealbehovet måtte ses i sammenheng med skjebnen til DPS, også ei samlokalisering mente han måtte vurderes.

– De seks boenhetene er et behov kommunen har i dag, uavhengig av DPS, påpekte rådmann Arnt Wendelbo, som erkjente at usikkerheten rundt DPS hadde påvirket planene for omsorgsleilighetene.

Får 45 prosent tilskudd

Formannskapet vedtok tirsdag at rådmannen skal nedsette ei prosjektgruppe for å jobbe videre med saken og med mål om at boligene skal ferdigstilles i 2016. Planarbeidet baseres på boenheter på inntil 55 kvadratmeter. Det totale arealbehovet er 701 kvadratmeter, og da er det med personalrom med en liten hybel.

– Boligene er planlagt bygd med en egen bemanningsbase da de som er tiltenkt boligene har store omsorgsbehov på flere områder, være behov for trygghet og tilgang til personale og stort behov for boligsosial hjelp, heter det i rådmannens saksframlegg.

Det er i tillegg meninga at tilbudet skal ligge sentrumsnært på Kolvereid.

Det gis et tilskudd gjennom Husbanken på 45 prosent til denne typen boliger. Investeringsbehovet for kommunen vil da være åtte millioner kroner.