Ut med både snus og tobakk

Her er et frieri til ungdomsskolene: Forebygg bruk av snus og tobakk blant elevene – og vær med i kampen om 25.000 kroner.

SNUS ER UT: All tobakk, både røyk og snus, er forbudt i skoletida. 

arkiv

NAMSOS: Fra 1. juli fikk alle elever rett til et tobakksfritt miljø på skolen. Da ble det innført tobakksfri skoletid i barne-, ungdoms- og videregående skoler. All tobakk, både røyk og snus, er forbudt i skoletida.

Nå lyses det ut 25.000 kroner til forebyggende tiltak – såkalte FRI-midler.

Tiltak bør ha fokus som øker bevisstheten rundt tobakk- og snusbruk.

FRI-programmet er Helse- direktoratets satsing på tidlig informasjon om tobakksforebygging, hvor målgruppa er elever i ungdomsskolen.

Aktiv bruk av FRI i skolen er et viktig og langsiktig folke- helsearbeid, fordi tobakk er den viktigste enkeltårsaken til dårlig helse og tidlig død.

I Nord-Trøndelag er 31 skoler i 19 kommuner og 5.487 elever med.

I klasser som gjennomfører FRI er det bare halvparten så mange som røyker og kun en firedel som bruker snus, sammenliknet med klasser som ikke gjennomfører FRI- programmet.

Det er et treårig skole- program hvor målet er å forebygge snus og røyking blant ungdomsskoleelever. Programmet handler først og fremst om tobakk, men metodene elevene lærer kan brukes på flere livsstilsområder.

Søknadsfristen for FRI-midler er 28. august, og søknaden sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.