Mål: Ny drift på «Heimen» på Otterøya

De skal samle inn en million kroner

Her skal det bli lys i huset igjen. Heimen AS satser på å samle inn en million kroner i aksjekapital for å sikre ny drift.

Overveldet: Viggo Reinert, Anne Asklund og Anne Grete Hestvik i interimsstyret i Heimen AS er overveldet over at det er samlet inn nesten en halv million i aksjekapital. Målet er å overta «Heimen» fra kommunen – og starte ny drift. foto: espen fossland 

arkiv

OTTERØYA: Etter folkemøtet 7. juni sendte interimsstyret i aksjeselskapet ut et skriv til alle husstandene på Otterøya – 250 husstander med til sammen 840 personer.

Formål: Få dem til å tegne aksjer i selskapet, som har som mål å overta lokalene til tidligere Otterøy bo- og velferdssenter og starte ny drift.

Får frysninger

– Vi har utfordret folket til å kjøpe en eller flere aksjer. Prisen per aksje er 1.000 kroner. Og folk har kjøpt fra en til flere, ja, noen har faktisk kjøpt for mye mer. Helt fantastisk, jeg får frysninger. Det er sjelden otterøyingene er så enige om en sak. Det viser at folket har et eier- forhold til heimen, sier Anne Grethe Hestvik i interimsstyret.

Målet med aksjetegninga er å samle inn en million kroner.

Anne Grete Hestvik er overveldet over responsen. For allerede etter knappe 14 dager er det samlet inn nær en halv million kroner.

– Hva forteller interessen for å kjøpe aksjer deg?

– Otterøya vil beholde heimen. Folk ønsker aktivitet i huset. Vi vil ha et tilbud i form av eldreomsorg. Som et dagsenter og til andre aktiviteter.

Behov

– Er målet på sikt å etablere «gammelheim» selv?

– Ja, det er det vi prøver på. Det er det vi ønsker å få til, svarer Hestvik.

Hun er ikke i tvil om at det er behov for et botilbud for eldre på øya.

– Vi har snakket med flere sykepleiere i kommunen som forteller at behovet er stort. Vi håper kommunen skal se at det kanskje er bruk for huset til eldreomsorg likevel, sier hun.

Fristen for å samle inn millionbeløpet er i utgangspunktet satt til 20. juni. Men interimsstyret innser at fristen må forlenges.

– Grunnen til at vi har satt denne fristen er at vi ønsker å starte forhandlinger med kommunen. De skal ha opp saken i september.

Tilbud om kjøp

– Vi må bare fortsette løpet, og forlenger fristen. Alle beløp bidrar, sier Hestvik.

Namsos kommune eier tidligere Otterøy bo- og velferdssenter.

Men de har tilbudt aksje- selskapet å kjøpe det for ei krone. Forutsetninga er at de kan framvise gode tall og planer.

Med en aksjekapital på en million kroner, sikres ny drift.

– Da har vi kapital for å sikre drift i to-tre år – til vi ser hva vi ønsker å bruke huset til, sier Hestvik.

Det koster kommunen 300.000 kroner i året å drifte bygget.

– Hva er din oppfordring til otterøyingene?

– Vi oppfordrer alle som ikke har kjøpt aksjer om å gjøre det. For dette kan vi få til, mener hun.

Realistisk

– Er det realistisk å få inn en halv million kroner til?

– Ja. Jeg er så optimistisk at det mener jeg er mulig. Dette er et hus som Otterøy-folket har vært med og sponset helt siden 1957. Vi vil ikke ha et bygg som står tomt. Vi vil ha lys i huset igjen, sier Hestvik.