Politikere hospiterte som pleiere på helsehuset

Venstre vil gjøre et krafttak for en bedre eldreomsorg og mener en av nøklene ligger i frivilligheten. Nå har to av dem hospitert som pleiere en dag.

HELSEFAGARBEIDER: Venstres Geir Olav Knappe hospiterte en dag ved Namsos helsehus, og mener det må gjøres et kraftak for at ansatte og bebeore skal få en varmere hverdag. 

arkiv

NAMSOS: – Det er altfor mange lokalpolitikere, og da snakker jeg på generelt grunnlag, som vet for lite om sakene de beslutter, sier Geir Olav Knappe, ordførerkandidat for Namsos Venstre.

– Hvorfor en slik «praksisdag»?

– For å få et innblikk i hva dette egentlig handler om og hvor skoa trykker. Vi har hatt møter med både pensjonistforeninga og demensforeninga, og fra deres ståsted er det store utfordringer i eldreomsorgen, og derfor ville vi vite mer, sier han.

- Full av respekt

Tid, ressurser og verdighet er ord som ofte nevnes.

Nummer to på Venstres valgliste, Anne Cecilie Holm, var også ute i «praksis».

– Jeg full av respekt for den jobben hver enkelt av de ansatte på sykeheimen gjør, sier hun.

– Fant du svaret på noen av utfordringene?

– Sett utenfra tenker jeg at vi må se på hvordan vi bruker den kompetansen og de menneskelige ressursene vi har til å drive pleie og omsorg, og heller se om andre bør løse noen av de mange oppgavene som er en del av arbeidsdagen, men som ikke krever noen helsefaglig kompetanse, slik at vi kan frigjøre tid til omsorg, sier Holm.

Frivillighet

Frivilligheten er stikkordet.

– Slik utviklinga peker, vil vi bli mer avhengige av et nært og tett samarbeid med frivillig- heten hvis vi skal lykkes med å gjøre ting bedre. Vi vil jobbe for å få på plass en frivillig- koordinator, betalt av kommunen, slik at den enorme ressursen som ligger i folk og organisasjoner som vil gjøre en innsats kommer best til nytte, sier Knappe.

– Konklusjon etter en dag på demensavdelinga?

– Gripende, jeg har ikke noe bedre ord for å beskrive det. De ansatte gjør en fantastisk jobb, og vi må fortgang i å hjelpe dem med til å skape en enda varmere velferd, sier Knappe.