Nå slipper Odd Eirik å ta 250 taxiturer i året

Odd Eirik Spillum (64) slipper de daglige turene til Steinkjer når Sykehuset Namsos kan tilby dialyse lokalt.

I NAMSOS: Odd Eirik Spillum (64) er glad for å få dialysetilbudet nært heimen - på Sykehuset Namsos. Det sparer ham for mye tid i daglig transport til Steinkjer og Levanger.FOTO: TROND GUNNAR SKILLINGSTAD, HNT 

arkiv

NAMSOS: Dialysekapasiteten ved Sykehuset Namsos er doblet. Fram til juni måned ble det gitt dialysebehandling tre dager i uka. Fra 1. juni ble det åpnet for å gi dialyse seks dager i uka, med doble skift.

For pasientene betyr dette mye. Odd Eirik Spillum, for eksempel har tidligere vært nødt til å reise til henholdsvis Levanger og Egge for å få dialyse de fire dagene i uka som han trenger.

250 taxiturer


I løpet av et drøyt år har han reist fram og tilbake 250 ganger.

Spillum fikk konstatert nyresvikt i fjor, og fikk fjernet nyrene på Rikshospitalet i mars. Siden har han hatt behov for dialyse i fire timer fire dager i uka.


"Jeg måtte reise et stykke for å få den behandlinga jeg trengte"

Odd Eirik Spillum, dialysepasient


Den første tida reiste han daglig til Sykehuset Levanger for å ta dialyse. Etter hvert ble han overført til behandling på Egge, men nå er Spillum lykkelig over å kunne ta dialysebehandlinga i Namsos.

– I Namsos har de bare hatt dialyse tre dager i uka tidligere, så derfor måtte jeg reise et stykke for å få den behandlinga jeg trengte. Nå når de har økt kapasiteten til seks dager i uka, kan jeg ta dialysen her, sier Spillum som gleder seg over kortere behandlingsdager.

Får bedre tid

– Det tar jo over to timer å kjøre drosje til og fra Egge, så jeg får bedre tid når jeg kan ta behandling så nært heime, mener han.

Spillum forteller at mange flere nå kan nyte godt av at Sykehuset Namsos har økt kapasitet på dialyse, når tilbudet gis seks dager i uka.


"Vi blir skjemt bort etter noter her"

Odd Eirik Spillum, dialysepasientNår vi snakker med ham, sitter han i behandlingsstolen. Han har spist frokost og nå er det bløtkake og kaffe å få – mens behandlinga går sin gang.

– Vi blir skjemt bort etter noter her. De som jobber på dialysen er veldig dyktige til å servere og gi oss omsorg. Det er i grunnen fint å være her – når man først må på dialyse, sier Spillum.

I transplantasjonskø

Men han håper at dialysen snart er over. Spillum har stått i nyrekø siden 1. juli i fjor, og nå har han fått signaler om at det er like før det blir hans tur.

– Kofferten står klar. Når jeg får telefon fra Rikshospitalet, skal det ta meg bare fem minutter å bli reiseklar, smiler han.

Rikshospitalet venter på den rette vevsmatchen. Når den er funnet blir Spillum oppringt, og bedt om å kaste seg på første fly.

– De sier jeg skal bli helt frisk igjen. At jeg må gå på medisiner resten av livet er bare en liten ting. Jeg gleder meg til å få gjennomført nyretransplantasjonen, medgir Odd Eirik Spillum.