– Tilsyn ganske vanlig

Barnevernsleder Trine Gartland Gåsbakk synes tilsyn er positivt på mange vis, og er ikke ukjent med at det blir igangsatt tilsyn mot barnevernstjenesten.

IKKE uvanlig: Barnevernsleder Trine Gartland Gåsbakk opplyser at klagesaker seltt ikke er uvanlig. 

arkiv

GRONG: – Å klage inn barnevernstjenesten er en rettighet den private parten har. De kan klage på vedtak som er gjort, eller mangel på vedtak for den del. Vi er ikke uvant med klager, sier Gåsbakk.

– Dere er anklaget for at dere har iverksatt omsorgsover- takelse uten først å bistå med hjelpetiltak i heimen?

Når hun uttaler seg til NA, er Gåsbakk nøye med å presisere at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

– Omsorgsovertakelse baserer seg på vedtak fattet av fylkesnemnda. Hjelpetiltak i heimen er frivillig, og det er riktig at barnevernstjenesten skal prøve hjelpetiltak der vi anser at det er hensiktsmessig. Men noen ganger vil ikke hjelpe- tiltak være tilstrekkelig, og vi må iverksette akuttiltak med en gang, sier Gåsbakk.

– I tilsynssaker, der enkelthendelser ligger til grunn, får vi tilbakemelding fra Fylkesmannen. Har vi avvik, må disse tas til etterretning, forklarer hun,

Gåsbakk ønsker ikke å kommentere den sida av saken som går på klagen på saks- behandlers oppførsel.