Ga bort overskuddet

Ved å drive kantine på Bangsund skole fikk elevene noe å glede seg til i matfriminuttet. Pengene de tjente blir til brønner i Afrika.

«INNSATS FOR ANDRE»: Inntektene elevene med valgfaget «Innsats for andre» ga de til «Lene Maria for rent vann». Magnus Aunet (fra venstre) og Malin Derås Flakk overrakte sjekken til Tove og Arnulf Bergum i går.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

BANGSUND: Elevene fra 8. til 10. klasse med valgfaget «Innsats for andre» på Bangsund skole har drevet kantine for medelevene i år.

– Fra starten av hadde vi et mål om at overskuddet skulle gå til «Lene Maria for rent vann», sier Malin Derås Flakk (15).

Elevene har hver mandag og tirsdag hatt kantine for de andre elevene på ungdomsskolen. For å få til dette har de ofret friminuttene sine.

– I starten tenkte vi «må vi bruke friminuttene?». Så fikk vi mange positive tilbakemeldinger. Alle gledet seg til matfriminuttene og da var det mer motiverende å bruke til på kantinedrifta, sier Derås Flakk.

Kantina var populær og gikk med 7.500 kroner i overskudd. Mandag ble sjekken overlevert til Arnulf og Tove Bergum. Nå holder «Lene Maria for rent vann» på å bygge sin tiende brønn.

– Det jeg synes er artig med dette er at kantina bidrar til noe positivt for medelevene våre, og sånn sett gjør en forskjell lokalt. Og når overskuddet går til «Lene Maria for rent vann» hjelper det mennesker i andre deler av verden, sier Malin Derås Flakk.

– Det var også ekstra motiverende å jobbe med kantina når vi visste hva overskuddet skulle gå til, sier Magnus Aunet (15).

På ungdomsskolen er det rundt 75 elever og 21 av dem hadde faget «Innsats for andre». Populært er faget, så det vil forsette til neste år.

Elevene har ikke bare drevet kantine, men også besøkt bo- og servicesentret på Bangsund, barnehagen, skolefritidsordninga og arrangert skolelunsjer med sanitetsforeninga.

– Faget er artig. Det er alltid motiverende, sier Derås Flakk.