Klager på barnevernet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har med få ukers mellomrom opprettet to tilsynssaker mot Barnevernstjenesten i Indre Namdal. I tillegg er en saksbehandler innklaget for aggressiv og truende oppførsel.

Innklaget: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har åpnet to tilsynssaker mot Barnevernstjenesten i Indre Namdal.FOTO: STEIN NERVIK 

arkiv

GRONG: De to parene som klager inn Barnevernstjenesten i Indre Namdal – og en navngitt saksbehandler – har mange like ankepunkter om sine møter med barnevernet. De anfører begge at barnevernstjenesten unnlot å iverksette hjelpetiltak i heimen før omsorgs- overtakelsen ble gjennomført.

Overvåket av politiet

Det klages også på at samvær med barna blir gjennomført med tett tilsyn og på offentlige plasser blant mye folk. I det ene tilfellet sågar med uniformert politi til stede. Det klages på at foreldre ikke får medvirke i forbindelse med samvær, at de får snakke med ungene sine bare en gang i måneden – og at samtalene blir overvåket.

I ett tilfelle har barnevernet også sørget for at ungene oppholder seg på ukjent adresse. Et par har også klaget på oppfølginga av barnas helse etter at de ble fjernet fra foreldrene.

Klager på truende atferd

I tillegg klager begge foreldreparene på en navngitt saks- behandler hos Barneverns-tjenesten i Indre Namdal. Denne saken er oversendt kommunalsjefen i Grong for utredning og vurdering.
 

  • Les også:

    – På dypeste alvor

    Kommunalsjef Bjarne Myrvang i Grong sier han tar klagene som har kommet inn på en saks- behandler i barnevernet, på dypeste alvor.


Klagen mot saksbehandleren går på vedkommedes oppførsel, som blir beskrevet som både truende og aggressiv av begge foreldreparene.

Det ene paret sier: «Saksbehandleren er den mest arrogante og kyniske personen vi hittil har møtt i Indre Namdal barnevernstjeneste», mens det andre viser til en episode der saksbehandleren skal ha sagt at «barnevernet ønsker å skape frykt i befolkninga».


«Å sikre barnets beste skal være
hovedfokuset hos barnevernet.»

Doris Fagerli Sundvik


– Dette er vel ikke i tråd med retningslinjer barnevernet skal arbeide ut ifra. Slike uttalelser hadde vært mer normalt om det kom fra ytterliggående grupper i samfunnet, skriver foreldrene i klagebrevet.

Hendelsesbasert tilsyn

Velferdsdirektør Erik Stene hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag bekrefter at de har satt i gang tilsyn i et par saker som omhandler Barnevernstjenesten i Indre Namdal.

– Det er snakk om såkalte hendelsesbaserte tilsynssaker på bakgrunn av hendelser og klager – og for å sjekke om barnevernet har gjort det loven sier de skal gjøre. Vi undersøker om den faglige forsvarligheten og rettssikkerheten de involverte har krav på, er ivaretatt, sier Stene.

Vil vurdere arbeidet

Han hevder at tilsynssaker åpnes, som i disse tilfellene, på grunnlag av klager som har kommet inn.

– Når vi åpner tilsyn, er det fordi vi finner grunnlag for det, og fordi vi ønsker å gjøre en vurdering av barnevernstjenestens arbeid, sier Stene, som tilføyer at tilsynet starter med å innhente informasjon fra den tjenesten som tilsynet er åpnet mot. Deretter foretas det ei vurdering av det som er gjort, før Fylkesmannen konkluderer.
 

  • Les også:

    – Tilsyn ganske vanlig

    Barnevernsleder Trine Gartland Gåsbakk synes tilsyn er positivt på mange vis, og er ikke ukjent med at det blir igangsatt tilsyn mot barnevernstjenesten.


Rådgiver Doris Fagerli Sundvik i sosial, helse- og barnevernavdelinga hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag opplyser at det per dato er 17 tilsynssaker mot barnevernstjenesten i fylket som ikke er ferdigbehandlet. Tre av disse omhandler Barnevernstjenesten i Indre Namdal.

Sikre barnets beste

– Jeg regner ikke med at disse sakene vil være ferdigbehandlet før ved utgangen av sommeren, sier Fagerli Sundvik, som understreker at Fylkesmannen driver lovlighetskontroll.

– Å sikre barnets beste skal være hovedfokuset hos barnevernet, sier hun, og tilføyer at klager på saksbehandlere blir oversendt kommunen med formaning om at den tas opp som egen personalsak. Kommunen som arbeidsgiver skal alltid gjøres kjent med klage på enkelte saksbehandlere, og dette gjøres kjent i eget brev til kommunen.