1,3 millioner til Rørvik havn

Fylkeskommunen gir Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS 1,3 millioner kroner i støtte til treårig utviklingsprosjekt.

FÅR STØTTE: Målet med utviklingsprosjektet er blant annet at Rørvik havn skal være den mest effektive havna i Midt-Norge. 

arkiv

RØRVIK: «Prosjektet vurderes som interessant og framtidsrettet – ikke minst i et miljøperspektiv», heter det i vurderinga til fylkesråd for regional utvikling, Terje Sørvik.

Tirsdag ble det klart at Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS med 1,3 millioner kroner over Regionalt utviklingsprogram 2015. Midlene skal gå til et treårig utviklingsprosjekt for å bygge og videreutvikle partnerskap, allianser og kompetanse rundt nye intermodale sjøveis godstransportløsninger til kontinentet.

Målet med prosjektet er at NTHR skal være den foretrukne og mest effektive havna i Midt-Norge, samt utvikle havna som strategisk kysthavn for sjømateksport og intermodalt logistikk-knutepunkt for godstrafikk i Nord-Trøndelag og søndre Helgeland.

Det ble søkt om 1,5 millioner. Fylkeskommunen foreslår at de private aktørene øker sin finansieringsandel med 200.000, da nytteverdien dersom en lykkes i prosjektet anses som stor for både næringsaktørene og eierkommunene.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik ble stiftet i januar 2015, etter en prosess med eierkommunene Leka, Vikna og Nærøy.