Fylkesrådet gir seg selv godkjent

Fylkesrådet nærmer seg slutten på sin regjeringstid og gjorde tirsdag opp det politiske regnskapet for 2011–2015.

FYLKESRÅDET: May Britt Lagesen (fra venstre), Anne Marit Mevassvik, Terje Sørvik og Tor Erik Jensen, er i sum fornøyde med hva de har fått gjennomført de siste fire årene. 

SELFIE: May Britt Lagesen sørget for å sikre en fylkesselfie med Anne Marit Mevassvik, Terje Sørvik og Tor Erik Jensen. 

arkiv

MÆRE: – Jeg synes vi har kommet svært langt i å oppfylle løftene og målene i den politiske samarbeidsplattformen, oppsummerte fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.

Samferdsel

– Vi har fjernet Nord- Trøndelags verste vegstrekning – Bangsundsvingene – og har vist at vi er en mye bedre vegeier enn det staten var med tanke på gjennomføringsevne og vilje til å få viktige vegprosjekter i mål, sier fylkesråden for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen (H).

Han trekker også fram vedlikehold av veg til Ytre Namdal.

– Vi har sørget for en betydelig forbedring av vegstandarden for laksetransport fra et av de viktigste næringsområdene i fylket, sier Jensen.

– Alt er bare fryd og gammen?

– At vi ikke klarte å lande en helhetlig utbygging av fylkesveg 17 fra Asp til Namsos er en skuffelse, men vi har nådd et viktig mål med trinn en, og vi har en intensjon om byggetrinn to. Så totalt gir det likevel et stort pluss, sier han.

Utdanning

En massiv skoleutbygging og oppgradering hvor fylkeskommunen har satset omkring to milliarder kroner er så godt som ferdig. Likevel vil fylkesrådet trekke fram et par andre områder innenfor utdanning.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått satt skikkelig trykk på lærlingordninga og fått opprettet flere lærlingplasser, sier fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen.

Nord-Trøndelag ble utpekt som årets skoleeier i 2014.

– Målrettet arbeid har gitt resultater, vi har økt gjennomføringsprosenten i den videregående skolen markant på få år, noe som viser at det nytter å snu trender, sier hun.

Kultur og idrett står sterkt i fylket. Lagesen er fornøyd med partnerskapsavtalene som sikrer bred deltakelse i kulturlivet og idretten, men ser også noen skjær i sjøen på noen områder.

– Jeg er ikke fornøyd med at vi ikke har klart å få til enda mer når det gjelder lærlingplasser, litt skuffet over at vi ikke har fått på plass en landslinje for friidrett og jeg er bekymret for hvordan vi skal sikre at det kompetansemiljøet som er bygd opp i fylket på tannhelse skal bevares og utvikles når tannhelsa skal overføres til kommunene, sier hun.

Utvikling

– Hva er egentlig regional utvikling?

– Både nærings- og samfunnsutvikling, og også om hvordan fylket kan bidra til å legge til rette for verdiskapning, sier fylkesråden for regional utvikling Terje Sørvik.

Satsing på fiber og breibånd er et eksempel på utviklingsprosjekter som omfatter begge deler.

– Vi har de siste årene, med staten på laget, brukt 50 millioner kroner på å bygge digitale motorveger. Dette har betydning for næringslivet, men også for oss som innbyggere, sier Sørvik.

Et annet eksempel på målrettet satsing hvor resultatene vil komme på sikt er opprettelsen av et «tidligfasefond».

– Fylket tok initiativet, og har gått inn med fem millioner kroner for å bidra til å sikre kapitalbasen, et slikt «tidligfasefond» har vært etterlyst av gryndere og innovasjonsmiljøene i lang tid, sier Sørvik.

Og nevner flere eksempler på konkrete og målbare tiltak som er gjennomført de siste fire årene.

– Virkemidler er helt nødvendige for å støtte opp under og utløse det vekstpotensialet som finnes, og der har vi vært offensive gjennom hele perioden, sier han.

– Hva ser dere i krystallkula?

– Kommunereform og regiondiskusjonen. Vi i Nord- Trøndelag har fått løftet fram det regionale perspektivet i denne debatten, for å understrek hvor viktig det er at vi har et regionalt forvaltningsnivå, sier fylkesrådslederen.

Nord-Trøndelag har hatt fylkesregjering i tolv år, fra 2003. Mevassvik og Jensen har vært med i åtte av dem.

– Erfaringer sett over tid?

– Jeg tør påstå at det gjør oss mer operative og løsningsorientert. Vi som politikere blir stilt direkte til ansvar for de beslutningene vi fatter, og fylkeskommunen som forvaltningsnivå har i dag stor legitimitet i kommunene og blant ordførerne i fylket, sier fylkesrådsleder Mevassvik.