Økte bominntektene med en million

Nedbetalinga av Namdalsprosjektet er i rute, og alt tyder på at bommene forsvinner i løpet av 2019.

Fire år igjen: I løpet av 2019 skal bommene vekk. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: I løpet av 2014 var det ei trafikkøkning gjennom bommene i Namdalsprosjektet, slik at driftsinntektene til Namdal bomvegselskap AS økte med rett i overkant av en million kroner, til 24,83 millioner kroner, noe som ga et driftsresultat på 3,46 millioner kroner. Det kommer fram i årsregnskapet som ble lagt fram for generalforsamlinga denne uka. Ifølge regnskapet gjensto det ved årsskiftet 99,5 mill- ioner igjen å kreve inn i bompenger.

Da bommene ble satt i drift 6. januar 2003, var det stipulert en innkrevingsperiode på 19 år, denne er senere redusert. I en note i regnskapet er rivingskostnaden stipulert til 420.000 kroner.

– Vi har allerede begynt å sette av penger, og er godt rute med tanke på å ta ned bommene innen utgangen av 2019, sier daglig leder Randi Dille.

Det blir foreløpig ingen justering av bompengetakstene.

– Det blir opp til styret å se på, det er anledning til å justere takstene etter konsumpris- indeksen, men det var ikke noe tema nå, sier hun.

Styret i selskapet fortsetter som før, med Jørgen Tømmerås som leder og styremedlemmer er Siw Bleikvassli og Sidsel Bryne.