Nå skal lokalpolitikere på skolebenken

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) lanserer et nytt studium i politisk makt, som er tiltenkt lokalpolikere.
Kommunen som politisk arena

* Nyopprettet kurs ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, spesielt rettet mot lokalpolitikere.

* Studiet/kurset er samlingsbasert, med to samlinger på to dager.

* Samlingene er planlagt i november 2015 og januar 2016

Kilde: www.hint.no/lokalpolitikk

arkiv

STJØRDAL: - Lokalpolitikerne trenger å ta makta tilbake, sier statsviterne Gjermund Haga og Espen Leirset i en pressemelding.

De forklarer at mange lokalpolitikere oppfatter vervet sitt som lite meningsfullt, og slutter gjerne etter bare én periode.

De to statsviterne, Haga og Leirset, ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) lanserer nå et helt nytt studium, med formål å gi lokalpolitikerne mulighet til å ta tilbake makta.

Trenger mer kunnskap

- Så vidt vi kjenner til, tilbys det ikke lignende studier noe sted her til lands, sier de.

Ifølge Gjermund Haga og Espen Leirset har lokalpolitikerne landet over behov for mer kunnskap om egen rolle, og derfor kan dette studiet være nyttig å ta.

- De er valgt inn som folkets representanter, men tunge trender i samfunnet gjør at lokalpolitikernes innflytelse presses fra flere kanter, forklarer de.

Behov for kompetanse

De siste sjue årene har offentlig sektor blitt mye mer kompleks, noe som gjør lokalpolitikernes rolle vanskeligere.

- Det er behov for mer kompetanse for å håndtere rollen sin bedre, sier HiNT-lektorene i pressemeldingen.

Studiet som nå starter opp ved HiNT er samlingsbasert. Samlingene skal være på Stjørdal, av hensyn til folk fra andre deler av landet som kommer med fly. Dette for å gjøre det enklere for lokalpolikere fra hele landet å delta.

Kurset har en statsvitenskapelig tilnærming, og er designet for lokalpolitikere, men alle som har interesse for lokalpolitikk kan søke. Faglige tema er blant annet forholdet mellom politikk og administrasjon, organiseringen av kommunen og kommunens rolle i velferdsstaten.