Fire av ti gravide i Leka røyker

Selv om de vet det er skadelig for barnet, er det likevel mange som røyer i starten av svangerskapet.
I snitt røyker så mange prosent av gravide i starten på svangerskapet i Namdalen:

* Flatanger: 13

* Namdalseid: 13

* Overhalla: 14

* Grong: 11

* Snåsa: 11

* Vikna: 19

* Nærøy: 22

* Leka: 40

* Namsskogan: 11

* Bindal: 16

(Kilde: tv2.no)

arkiv

LEKA: Gjennomsnittstall fra Medisinsk fødselsregister for årene 2004-2013 viser at hele 40 prosent av gravide i Leka røyker i begynnelsen av svangerskapet. Det skriver TV2

På landsbasis røyker i snitt sju prosent når de kommer til første svangerskontroll hos jordmor eller lege. Til tross for at det kan få alvorlige følger for barnet etter fødselen, trosser mange "røykeforbudet".

- De gravide som røyker vet at det er skadelig, men hos enkelte er det likevel ikke motivasjon til å slutte. Noen bruker til og med argument om at de ikke vil at barna skal bli så store, og det er jo sjokkerende, sier Heidi Klingen Lauten, som jobber som jordmor blant annet på Leka, til tv2.no.

Alvorlig

Forskning viser riktignok at en ved å røyke under svangerskapet gjør at fødselsvekta hos nyfødte er lavere enn gjennomsnittet, men forsker Liv Grøtvedt ved Folkehelseinstituttet advarer mot det.

– Røyking i svangerskapet kan få andre alvorlige konsekvenser, og det mest alvorlige er økt fare for dødfødsel eller krybbedød. Risikoen for dette øker jo mer den gravide røyker, sier hun til tv2.no.

Mange velger snus

Grøtvedt forteller at andelen som røyker mens de går gravide har gått ned de siste årene, men de ser andre faresignaler. Spesielt ser vi at unge velger å snuse i stedet for å røyke når de er med barn.

- Vi vet at snus og røyk har mange av de samme skadevirkningene for fosteret, sier hun til tv2.no