Garn ødelagt av taretråler

– Det er bekymringsverdig at trålerne ikke holder seg unna, sier lederen i Vikna og Omegn Fiskarlag.

Taretrålen har lovet å erstatte garnene, men lederen i fiskarlaget påpeker at eieren taper inntekt på å vente på nye garn.  

Slik så garnene ut etter å ha blitt tatt av taretrålen. 

arkiv

RØRVIK: Tidligere denne uka ble garnene til en fisker fra Rørvik ødelagt av en taretråler mellom Gjæslingan og Gjæslingan fyr. Tore Myhre, leder i Vikna og Omegn Fiskarlag, sier de er bekymret.

– Trålerne skal holde seg unna, men det gjør de ikke. Begrunnelsen de ga i ettertid var at de ikke trodde det stod garn så grunt. Men i sommerhalvåret er det en hel del fiske som foregår grunt, sier han og fortsetter:

– Når de ser at blåsene ligger der, er det bekymringsverdig at de ikke holder seg så langt unna at de ikke tar garnene.

Taretråleren har sagt at de skal erstatte garnene som ble ødelagt.

– Fiskeren står igjen med ei rasert garnlenke, men han får også tapt inntekt for settet, og for at han må vente på nye garn, sier Myhre.

Fredag hadde fiskarlaget styremøte om hendelsen.

– Framover kommer vi til å informere om hvorfor vi er i mot taretråling, eller hvorfor vi i det minste synes det skulle vært regulert strengere, sier han og legger til:

– Vi er redde for feltene og fisken i området.