Turister rundstjeles

Landeveisrøvere bruker narkosegass for å bedøve og rundstjele campingturister.

Norske turister har blitt utsatt for tyveri i Sverige, Nederland og Frankrike. Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF, forteller at tyveriene skjer langs veien.  

arkiv

I følge NAF finnes det tyver som pumper bedøvende gass inn i bobiler og campingvogner mens beboerne ligger og sover.

– De fleste tilfellene av slike tyverier skjer ikke på campingplasser, men på parkeringsplasser og rasteplasser langs veien, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Tyvene tar seg inn og stjeler alt av verdi etter å ha bedøvd beboerne i campingvogner og bobiler. Engebretsen vil oppfordre turister til å ha gassvarslere i vogna, og unngå å slå leir på dårlig opplyste plasser.

Forskjellige varslere

Det finnes forskjellige gassvarslere på markedet, og de skal monteres i bestemte høyder avhengig av hvilke gasser de skal reagere på.

– Landeveisrøvere bruker som regel narkosegasser, så derfor kan det være lurt å skaffe en egen narkosegassvarsler, sier Engebretsen.

Fordi forskjellige gasser synker, stiger og blander seg i luften, er det viktig å lese instruksjonsmanualen til varsleren for å finne ut hvordan den skal monteres. På den måten oppfattes gassen tidligst mulig.

– Traumatisk opplevelse

Karbonmonoksid og gasser som brukes til matlaging, oppvarming eller drift av andre apparater fortrenger oksygen. Narkosegasser på sin side virker bedøvende, slik at tyver kan rundstjele turister mens de er bevisstløse.

– Én ting er de tapte gjenstandene. Noe som for mange er langt verre er vissheten om at uvedkommende har vært inne i campingvogna eller bobilen, kanskje bare centimeter fra en selv eller små barn. Det kan være en veldig traumatisk opplevelse. En overdose narkosegass er også i verste fall dødelig, sier Engebretsen. 

– Heldigvis har vi ikke registrert at landeveisrøverier med gass har vært noe utbredt problem i Norge, men vi skal ikke lenger ut av landet enn ned mot Gøteborg for å finne eksempler på at dette skjer.

Flere norske campingturister har blitt utsatt for tyverier med bruk av narkosegass i blant annet Sverige, Nederland og Frankrike. Engebretsen påpeker at det er viktig å teste varslerne med jevne mellomrom.