Lam spist av bjørn på Høylandet

Lusket rundt fjøset

Bonde Richard Melting har sauene et stykke bak fjøset på Øie på Høylandet. Mandag oppdaget de at en bjørn hadde vært på besøk.

OPPSPIST: Her viser Richard Melting kadaveret av lammet som ble tatt av bjørn mandag denne uka. foto: tor ivar viken 

arkiv

HØYLANDET: Mandag ettermiddag fant Meltings svigerfar et lam som var ganske oppspist blant saueflokken.

– Jeg har vært bortreist på ferie i Trondheim, og fikk høre det av han, som tok seg av fjøset, sier Richard Melting.

Lammet hadde klorskade på ryggen og var kraftig bitt over ryggen og bogen. Innmaten, brystet og høyre side av lammet var oppspist.

– Jeg kan bekrefte at det var bjørn, sier Stig Lasse Rosendal, rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn.

Gjerdet inn sauene

Tidligere hadde Melting sauene på beite på fjellet, men opplevde en gang at 60–70 lam ble tatt. Derfor bestemte han seg for heller å gjerde inn sauene 200–300 meter bak fjøset sitt på Øie.

– Det er et mindre område, og lettere å holde kontroll på om noen blir tatt, forklarer bonden.

Stig Lasse Rosendal forteller at sauene ikke er helt inngjerdet, men det er et våtmarksområde som sperrer for på den ene siden.

– Der liker også bjørnen seg i nærheten av når det er varmt, sier rovviltkontakten.

Mandag så han imidlertid at bjørnen finner fram til sine ofre uansett om de er på fjellet eller nære eierens fjøs.

– Jeg håper at bjørnen kommer tilbake så vi får skyte den, sier Melting, som forteller at to viltkamera nå er montert i området.

Kommer bjørnen tilbake til rovet, vil de se det på viltkameraet.

– Bjørnen hører heim i naturen, men jeg vil ikke ha den i hagen, sier han, som også mener bjørnen må holde seg unna sauene .

Avbrøt ferien

Melting avbrøt ferien og dro heim til Høylandet tirsdag, for å se nærmere på hendelsen selv.

– Lørdag kveld var det noen som hørte sauter på sauene, så kanskje bjørnen var og inspiserte dem før han valgte hvem han skulle ta, sier han spørrende.

Bjørnen tok trolig lammet mandag formiddag, ifølge Rosendal.

Nå blir det en vurderingssak om skadefellingslaget og bonden skal søke fylkesmannen om å få felle bjørnen.

– Fylkesmannen må vurdere om det er ferskt nok, sier Brit-Agnes Buvarp, miljørådgiver i Grong kommune.