Frivilligsentralen legges ned

Grunnet manglende kommunalt tilskudd legges Namsos frivilligsentral ned ved nyttår.

Stenger ved nyttår: 31. desember blir frivilligsentralens siste dag i Namsos. foto: andreas bugge sandmo 

arkiv

NAMSOS: Avgjørelsen om å stenge dørene ble tatt på styremøtet 18. juni. Styret begrunner vedtaket med manglende økonomisk bistand fra Namsos kommune, noe nestleder i IOGT Midt-Norge, Johannes Sandstad, mener er skuffende.

– Alle frivilligsentraler i Namdalen har økonomisk støtte fra kommunen med unntak av Namsos, forteller Sandstad.

IOGT, som driver frivilligsentralen, har søkt om bistand fra kommunen i flere år, men aldri fått noe gjennomslag.

– Sentralen er blitt drevet på tilskudd fra staten og penger tjent på solgte tjenester. Vi hadde regnet med å få økonomisk bistand fra kommunen til slutt, men det har vi altså ikke.

Frivilligsentralen har vært et møtested både unge, voksne og eldre gjennom de siste årene.

Sentralen har også hatt ulike aktiviteter som Sandstad mener har betydd mye for mange av byens beboere.

Han synes det er trist at tilbudet snart forsvinner.

– Men det er svært vanskelig å drive en frivilligsentral over lengre tid uten en form for avtale med kommunen.

IOGT Midt-Norge er åpne for at andre potensielle drivere kan ta over.

Fram til nyttår skal frivilligsentralen fortsette som normalt.