Utflytta grynder fra Nærøy jobber fra ferieperla ved Sørsalten

Egil driver «worldwide»

Grynderen fra Ottersøy har sin bakgrunn i helsevesenet og har aldri hatt kontakt med det rike skips- og oppdrettsmiljøet i Ytre Namdal. Off-shoreindustrien og havbruksnæringa er likevel hovedmarkedet for hans «worldwide» virksomhet.

PARADIS: Hele familien har funnet sin ferieperle ved Sør-Salten, like nord for Ottersøy, forteller Egil Fallmyr. 

arkiv

OTTERSØY: Og minst fem-seks ganger i året driver Egil Fallmyr (49) virksomheten fra sitt ferieparadis noen få kilometer nordøst for Ottersøy, et steinkast fra foreldrenes hus. Også hans vestlandske kone, deres sønn og to døtre har lagt sin elsk på idyllen ved Sørsalten. – Jeg kan arbeide hvor som helst, bare jeg har mobildekning og nettilgang. Det gjør jeg da også, smiler grynderen. Akkurat nå er det kombinert ferie, bryllup for nevøen og feiring av bror Kurths 60-årsdag som trekker familien fra Husnes ved Bergen til Nærøy.

Det var for to år siden gryndereventyret startet for nærøymannen. Hans bakgrunn gir få indikasjoner på at Fallmyr plutselig skulle drive eget firma «worldwide» og bli lagt merke til innenfor disse beintøffe og ekspansive markedene. Hjelpepleier, ambulansesjåfør og snekker sto blant annet på CV-en til 49-åringen før han tilfeldigvis møtte advokat Martin Harsvik for få år siden.


Mange tilfeldigheter

– Vi møttes nesten over en møkkahaug. Begge vår døtre er lidenskapelig opptatt av hest, og det var slik vi to kom i kontakt, ler han.

Påfølgende sosial omgang avslørte at vestlandsadvokaten og hjelpepleieren fra Ottersøy hadde mange like interesser: Begge var nysgjerrige, løsningsorienterte og med en god porsjon kremmerånd.

– Vi er nok begge slik at vi ser problemene på en annen måte enn andre. Vi finner heller løsninger sammen med kundene, forklarer Egil Fallmyr.

Jobber også i ferien: Egil Fallmyr driver sin virksomhet over hele verden – og ofte fra feriestedet ved Ottersøy. 

De har utviklet produktene og virksomheten i fellesskap, en del er allerede patentert. Grunnsatsinga var en miljøvennlig løsning for rengjøring av lukkete kjølesystem om bord i skip og oljerigger. Reduksjon av giftbruk på en rekke områder innenfor maritim og marin næring er et hovedmål. Gjennom kontakt og dialog med kundene finner firmaet skreddersydde løsninger.

Ekspanderer i høst

Og spekteret for virksomheten er i stadig utvikling. Gjennom en kanadisk samarbeidspartner og dr. Scottt McKinleoiy har selskapet Multi Solutions fått distribusjonsansvaret for produktet Entagreen, et miljøvennlig bunnsmurningsstoff (antifouling). På samme måte lanseres miljøvennlige løsninger for behandling av oppdrettsmerder. Produktet er sertifisert som biocidfritt og giftfritt. Det er også sertifisert av australske Risk Management Technology ChemAlert, som er den strengeste miljøsertifiseringa der.

Utviklinga av produktspekteret har medført at Multi Solutions AS nå har etablert to datterselskaper. Spenninga er nå om selskapet får tunge nok investorer når det i høst skal investeres et titall millioner kroner i ekspansjon.

– Vi klarer oss greit slik det er, men har valgt en raskere ekspansjon. Om et halvår trenger vi nok ytterligere fem-seks ansatte i forhold til de fire vi nå er, forklarer gründeren. Alt etter ett års drift omsatte Multi Solutions for ti millioner kroner og fikk et bunnsolid regnskapsresultat. Bortsett fra en stor artikkel i Finansavisen og Ilaks har ikke selskapet markedsført seg.

Noe av hemmeligheten bak den vellykkete drifta er å få sertifisert og godkjent produktene. Firmaet benytter partnere som borger for kvalitet. Blant annet er det inngått en treårig samarbeidsavtale med Bellona.

Noen planer om å flytte virksomheten til det ekspansive miljøet i Ytre Namdal har ikke Fallmyr. Husnes mellom Stavanger og Bergen mener han er perfekt. Naturen og familien i Nærøy vil han imidlertid aldri gi slipp på.