Vi trenger infrastruktur

BRU I DET BLÅ? Slik kunne kanskje brua til Jøa ha sett ut. ILLUSTRASJON: JØA BRULAG 

arkiv

Innlegg

TORGEIR STRØM 1. kandidat for Nord-Trøndelag SV

Trege datalinjer, dårlige mobilforhold og venting på ferje, det er situasjonen for mange av oss som bor i små trivelige samfunn i distrikts-Norge. Da Norge var mye fattigere enn i dag, klarte landet å bygge ut telefon til kvar ei grend. I olje-Norge er det nok om 80 % av befolkninga får gode digitale løsninger. Disse 80 % bor i byer og tettsteder. Politikerne har tydelig vis abdisert og overlatt all distriktspolitikk til de frie kapitalkreftene.

For med høyrevinden er det mantraord som konkurranseutsetting, valgfrihet, stordriftsfordeler og bedriftsøkonomisk lønnsomhet som er løsningene. Som oftest er vi i distriktene ikke store nok, og ut fra et bedriftsøkonomisk perspektiv er det mere lønnsomt å lage 4 kjørebaner inn til en by, enn å bygge ei bru ute i distriktene. Konkurranseutsetting og valgfrihet, jammen sa jeg smør! I distriktene vil vi ha Televerket og Einar Gerhardsen tilbake slik at vi får gode løsninger for alle som bor i dette landet. For oss er det ikke viktig å kunne velge mellom Telenor, Telia eller NettCOM. Vi vil ha gode digitale løsninger, og det er vi villig til å betale for!

I dag bruker distriktskommunene store pengesummer for å lage spleiselag med fylkeskommuner og teleselskaper for å få til breibåndsløsninger og bedre mobilforhold. Oppgaver som burde ha vært hos tele og nettselskaper, og hvor kostnadene ble fordelt på alle abonnenter i landet. Landet må bygges i fellesskap og vi må legge til rette for bosetting og sysselsetting i både bygd og by. Folk i distriktene har også krav på gode og rassikre vegløsninger, trygge skoleveier, god frekvens og åpningstider på ferjer, raske hurtigbåtløsninger og bruløsninger der det ligger til rette for det.

For at unge folk og næringslivet skal etablere seg og bli værende i distriktene, er god infrastruktur svært viktig. Mobilen må virke. Du må slippe å vente på ei treg datalinje. Du må helst kunne komme deg til og fra øya en tidlig morgen og en sein kveld. I Sverige ser vi et enda tydeligere resultat av mangel på en aktiv distriktspolitikk. Tomme bygder og gjengroing. Men Norge kommer etter. Høyrekreftene må ikke få fortsette styringa av landet vårt. Arbeiderpartiet må strammes opp med litt Gerhardsen-tanker.

For vi politikere må ta styringa over distriktspolitikken igjen. Det er i distriktene maten produseres, energiressursene finnes og hvor vi best kan leve i pakt med naturen. Skal vi utvikle et grønt bærekraftig framtidssamfunn, er det samfunnsøkonomisk fornuftig å bruke mye større ressurser på samferdsel og gode digitale løsninger i distriktene.

PS. For øvrig er det min mening at Jøa-brua bør bygges!