Namsos kommune – et godt sted å leve!

arkiv

De siste dagene har Namsos fått hele nasjonens oppmerksomhet vendt mot seg. En grov voldshendelse festet på film har versert i de fleste medier. Dette er bare trist og beklagelig og hendelser jeg ikke forbinder med det å være innbygger i Namsos !

Hendelsen som er datert til 5. juli viser en etnisk norsk ungdom som utøver vold mot en syrisk ungdom. Det hele blir festet til film, ved at det blir filmet av en tredjeperson med mobil. Saken er fortsatt under etterforskning av politiet og jeg skal ikke gå videre inn på et eventuelt utfall. Det som både gjør meg trist og opprørt er at vi får noe slikt nært inn på oss i Namsos. Tilfeller av vold skjer overalt i Norge, dessverre også i Namsos, men når det hele blir filmet, slik at forferdeligheten dokumenteres, så er det bare rystende. Rystende å se hva som faktisk kan skje i lille Namsos.

Det er viktig å få klart og tydelig fram at voldshendelsen ikke er beskrivende for det samfunnet vi lever i her i Namsos. Tvert i mot så vil jeg påstå at vi har en trygg og god by, der det er lett å komme i kontakt med vennlige mennesker, og der vi har et inkluderende fellesskap. Intet samfunn kan forsvare seg mot at det vil dukke opp enkelthendelser, eller at enkeltpersoner bryter den norske lov. Det vi kan gjøre er å jobbe aktivt for at slike hendelser vi nettopp har vært vitne til, ikke får eskalere. Vi ønsker ikke at dette skal føre til hevnaksjoner, eller lignende handlinger. Vi ønsker at de som har gjort ugjerningen skal få sin straff etter norsk lov, men samtidig er det snakk om ungdommer som utøver denne volden – ungdommer som har et langt liv foran seg. La de få gjøre opp for seg for så og gå videre i livet. La oss håpe at de har lært av hendelsen og at de ser alvoret.

I stede for at man tar opp en mobil eller et kamera når noe skjer, så bør vi gripe inn – tørre å si fra at dette ikke er greit! Det er ikke slik vi vil ha det i byen vår, slike handlinger er helt uakseptable !

Selve saken setter Namsos i et negativt syn for omverden. Media kjemper om de mest sjokkerende overskriftene, saken er i alle norske nettmedier og sprer seg raskt viralt. De involverte er på mange måter blitt til uønskede kjendiser. De er anonymisert i videoen, men allerede lekker det navn ut – på nettet. Som samfunn bør vi derfor ta vare på alle de involverte! Det er godt å se at den fornærmede får god oppfølging fra Overhalla kommune og at de er der for ham. I Namsos er vi opptatt av straffesakene mot de som utøver og filmer volden skal gå raskt, slik at den fornærmede skal føle seg trygg på at den norske lov straffer den/de som utfører slike handlinger. Vel så viktig er det at når straffen er sonet og hverdagen er tilbake, da må vi som samfunn legge til rette for at dette ikke skjer på nytt. Vi kan alle bidra, vi kan støtte og vise omsorg, samtidig som vi er tydelige og klare i våre standpunkt: Vi tolerer ikke slike handlinger i Namsos kommune!

Jeg håper vi kan legge denne saken bak oss med det utgangspunkt at dette aldri skal få skje igjen. De som har utøvd vold skal få sin straff og den fornærmede skal vi ta godt vare på. Som ordfører er jeg stolt av byen vår, stolt av menneskene som utgjør vårt lille samfunn. Én hendelse, selv om den er viser grusomme handlinger, skal ikke få ødelegge for vårt omdømme og jeg står for de ordene som vi ønsker skal beskrive byen vår: Namsos kommune – et godt sted å leve.