Undersøkelse viser at ungdommene setter pris på Mot

Scorer høyere enn landet

Mot-koordinator jubler over gode resultater etter et begivenhetsrikt år.

HØY SCORE: Svarene tiende trinn ga i desemberundersøkelsen viser at Mot i Vikna har bedre resultat enn landsgjennomsnittet for 2014. Her sammen med Mot-koordinator Willy Eidsmo og informatørene Anne Bjørg Sund og Knut Arne Valø. 

arkiv

VIKNA: Hvert år gjennomføres en undersøkelse som sier noe om hvordan ungdom på tiende trinn opplever Mot. Resultatene fra Vikna er bedre enn landsgjennomsnittet for 2014.

– Nå ser vi resultatene av det vi har jobbet for, sier Mot- koordinator Willy Eidsmo.


– Går så det suser


Undersøkelsen består av åtte spørsmål og ungdommene gir hver av dem en poengsum mellom en og sju. I Vikna ble gjennomsnittet 6,28, mens landsgjennomsnittet ligger på 5,59.

– Dette viser at arbeidet med Mot i Vikna har blitt mer intenst og samkjørt, sier Eidsmo.

I undersøkelsen svarer ungdommene blant annet på hvorvidt «Mot når inn til ungdom og tar de på alvor», «Mot hjelper med til å ta bevisste valg» og «Mot bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres».

Eidsmo tror det gode resultatet kommer av et godt teamarbeid.

– Mot går så det suser mye fordi at det har så solid forankring i ledelsen i Vikna kommune. De gode resultatene er et teamarbeid. Mot-informatørene i Vikna går til tider i motvind, men de står den av og de gjør en kjempejobb.


Travelt opplegg


I løpet av 2014 hadde Mot i Vikna mange arrangementer på programmet. For femte år på rad ble det delt ut Mot-sekker til samtlige åttendeklassinger i kommunen.

– Det er nesten så vi ikke greier å snu oss før neste arrangement kommer, sier Eidsmo.

Først var det Vrimmelkonsert med Mot-ambassadør Chand Torsvik som underholdte med sang og historier om hvordan sangene hans ble til.

De hadde også invitert Mot-ambassadør Adrian Jørgensen som underholdte ungdommene med både sang, artigheter og sterke historier.

I tillegg til konsertene deltok Mot i Vikna på landslagssamling og «Mestringsreisen» som er arrangementer av Mot sentralt.

Eidsmo har vært Mot-koordinator i fire år, og han tror arbeidet betyr mye for elevene.

– Jeg har vært heldig som har fått være med på dette. Det er så artig å få være med på å gjøre noe for at miljø og skole skal bli bedre, sier han.

– For en del av elevene betyr Mot kanskje nesten alt.


Hjelper ungdommen


Han forteller at Mot kan hjelpe ungdommene ved å gi de et klapp på skuldra.

– Den informasjonen vi kan gi elevene er så viktig og bra. Vi må tenke på hvor ungdommene er i utviklinga. De er i en alder hvor de har mye de skal lære, og det er så viktig at de blir ledet inn på rett spor. Det er ikke sikkert de har lyst inn på det rette sporet en gang, men om vi stadig er der og klapper de på skuldra så skal du se at en spire er sådd, sier Eidsmo.

I tillegg til å vise at Mot i Vikna får bedre resultat enn landsgjennomsnittet, viser undersøkelsen også økning i poengsummen fra 2012. Da var gjennomsnittet 4,98.

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen; kom ikke og fortell meg at Mot ikke funker. Det er ikke noe tvil.