Over 600 på venteliste til sykepleien

Høgskolen i Nord- Trøndelag (Hint) hadde gode søkertall til syke- pleien i år. Flere hundre står nå på venteliste.

POPULÆRT: Høgskolen i Nord-Trøndelag har nesten 1.000 søkere til sykepleierutdanninga i år. Det er positivt for sykehusene at så mange vil bli sykepleier, mener ansatte ved skolen. 

arkiv

NAMSOS: Med til sammen 956 søkere til sykepleien i Namsos og Levanger, må 686 av disse ta til takke med å stå på venteliste.

– Vi er attraktive blant studentene. Kombinasjonen god kvalitet på studiet og gode praksisplasser gir oss svært god søkning, sier dekan Kristin Bratseth i Hint.

160 personer har fått tilbud om studieplass i Levanger og 110 i Namsos. Hele 478 står på venteliste til Levanger, og 208 til studiet i Namsos.

– Samlet tar vi dette som et bevis på at sykepleieryrket er attraktivt, og at vårt utdanningstilbud er interessant for mange, sier Braseth.