Havarikommisjonen ett år etter bussylykka i Namsskogan

Kritiserer grøfte- og vegsikring

Midtdelere, «rumlemerking» og bedre rydding av grøfta kunne sammen med bilbeltebruk hindret at fire mennesker mistet livet på E6.

Unødvendig store skader: Dårlig rydding/sikring av sideterrenget påførte ulykkesbussen ekstra store skader. Blant annet traff bussen en stein som først ble fjernet av Statens vegvesen dagen etter ulykka. FOTO: Ingvild Kirkedam 

arkiv

NAMSSKOGAN: Det kommer fram i Havarikommisjonens rapport etter at en buss med 16 passasjerer kjørte av E6 mellom Brekkvasselv og Trones 29. juli i fjor.

Rapporten ble offentliggjort i går – på dagen ett år etter ulykka. Kommisjonen er usikker på årsaken til ulykka, men mener at «flere faktorer som kan tyde på tretthet og eventuell sovning og/eller distraksjon/uoppmerksomhet».

Les ordfører Stian Brekkvassmos reaksjon:

Fortsatt vegkamp

Ordføreren i Namsskogan mener rapporten bekrefter behovet for å ruste opp E6 gjennom Namdalen.

Det som imidlertid kommer fram med overveiende sannsynlighet, er at flere tiltak hver for seg eller kombinert kunne reddet livet til flere eller alle de fire som omkom:

■ Midtdelere ville hindret bussen i å krysse motsatt kjørefelt.

■ Bilbeltebruk ville holdt tre av de fire omkomne i setet noe som mest sannsynlig ville reddet livet deres. Trepunktsbelte ville redusert skadeomfanget til den fjerde omkomne.

■ Bedre rydding / sikring av grøfta ville redusert skadeomfanget når bussen først kjørte av vegen.

«Bussen fikk store skader i fronten og på venstre side som følge av sammenstøtet mot sideterrenget. SHT (Statens Havarikommisjon for transport – journ.anm.) mener at veiens sideterreng har påvirket ulykkens skadeomfang, og at ulykken viser viktigheten av et såkalt tilgivende sideterreng.»


Må sikre sideterreng


I rapporten vises det også til at Statens vegvesen ble gjort særskilt oppmerksom på viktigheten av grøfterydding i kjølvannet av en bussulykke i Verdal for fem år siden.

Men havariinspektør Simen Lian Hansen mener ikke rapporten kan leses som en kritikk av Statens vegvesen.

– Vi sier bare at det er viktig å ha fokus på at også sideterrenget må sikres. Så har vi forståelse for at det er en vanskelig oppgave å å utbedre alle vegstrekninger med denne typen sideterreng i Norge, sier Lian Hansen.

– Men her snakker vi en veg som er en del av det europeiske vegnettet?


«Der det er nødvendig»


– Ja, og da må man ha høyt fokus, svarer Lian Hansen.

Som NA har skrevet etter dødsulykka i Grong tidligere i juli, blir det ikke midtdelere på E6 gjennom Namdalen til tross for den høye ulykkesfrekvensen.

"Det er viktig å ha fokus på at også sideterrenget må sikres.

simen lian hanssen

havariinspektør

Årsaken er at gjennomsnittstrafikken er for lav. Samtidig vises det til at 70 prosent av alle ulykker er møteulykker eller utforkjøringer.

I rapporten heter det:

«SHT mener at Statens vegvesen, i sin sikkerhetsoppfølging av TEN-T veinettet (europavegene – journ.anm.), bør ha høy prioritet på etablering av barrierer som kan forhindre kjøretøy i å forlate sitt kjørefelt og/eller redusere konsekvensene av en eventuell utforkjøring.»

– Betyr det at kommisjonen mener vegvesenet bør vurdere midtdelere i Namsskogan og eventuelt andre strekninger selv om trafikkgrunnlaget er lavere enn dagen krav?

– SHT mener man skal ha fokus på å etablere profilert vegoppmerking, midtdeler eller andre barrierer der det er mulig og nødvendig. Så blir det opp til Statens vegvesen å gjøre de konkrete vurderingene, sier Lian Hansen og legger til:

– SHT mener at funn, indikasjoner og forskning, som er beskrevet i rapporten, kan bidra til læring for både norske og utenlandske aktører innen vegtransport.