41 søkere fikk nytt tilbud

Tredje inntak til de videregående skolene er nå kjørt – og 41 søkere fikk nytt tilbud.

Olav Duun videregående skole ¬ FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Alle søkere som fikk nye tilbud har fått melding via sms, og de har frist til 8. august med å svare om de mottar plassen eller ikke.

– Årets inntak har gått etter planen, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra søkerne. Vi har foreløpig ikke mottatt en eneste klage, forteller fylkesråd for utdanning og kultur, May Britt Lagesen.

Nesten alle har fått innfridd førsteønsket sitt.

– Det er 92,3 prosent som har fått innfridd førsteønsket sitt, og det viser at vi har en god og bred tilbudsstruktur for ungdommene våre i Nord-Trøndelag. Sammenliknet med resten av landet har vi i Nord-Trøndelag en stor andel som søker seg til yrkesfaglige utdanningsprogram. Dette lover godt for rekruttering av fagarbeidere, og det viser at den jobben som gjøres for å heve statusen til yrkesfagene gir resultat, sier Lagesen.

Inntakskontoret vil fortsatt ha ansvaret for inntaket fram til 1.september. Etter den tid vil skolene overta inntaket.

Det er fortsatt noen ledige plasser på enkelte tilbud. Oversikt over ledige plasser per 3.a ugust er lagt ut på fylkeskommunens hjemmeside www.ntfk.no. Dersom noen ønsker en av disse plassene, må de snarest ta kontakt med inntakskontoret tlf 74 11 50 00.

Formidling av søkere til læreplass pågår fortsatt. Alle ungdommer med rett til videregående opplæring, som har søkt læreplass, men som ikke får slikt tilbud, vil få tilbud om alternativ opplæring i skole (Vg3/AOS). Disse vil få eget brev med melding om skolested og oppstartstidspunkt.