Utstyret ombord kan ha gjort at båten ble trukket under

Utstyret som sto lagret på dekk kan ha medvirket til at en båt ved Moen Marin delvis sank tirsdag. Se video av bergingsaksjonen og hør forklaringen.
arkiv

KOLVEREID: Det var ansatte som kom på jobb på morgenen som oppdaget at båten lå delvis under vann.

Den 14,99 meter lange NabCat båten Sigma Sea sank i løpet av natt til tirsdag ved kaia til Moen Marine der man holdt på å montere et avlusningsanlegg.

– Ennå er det altfor tidlig å si noe om årsak til havariet, sier daglig leder Terje Andreassen i Moen Marine AS.

Det vil komme fagfolk opp til Kolvereid som skal prøve å finne årsaken til at båten sank, og de skal også gjøre vurderinger på hvordan havaristen skal berges opp fra sjøen.

Det er ikke så dypt utenfor kaia der den sank, og den ligger nå på bunnen.

– Siden det nå er forsikringsselskapene som har regien vil jeg ikke si så mye mer om saken, sa en ordknapp Andreassen på telefon fra kontoret i Trondheim i går.

Det eneste arbeidet som ble gjort fysisk med havaristen var at deler av avlusningsanlegget ble løftet på land.

Flere av dem NA snakket med på kaia under aksjonen hadde en formening om at den delen av utstyret som ble tatt i land på en eller annen måte hadde festet seg i kaia på flo sjø, og når det utover natt til tirsdag gikk mot fjære så forårsaket det at båten tok inn vann og sank.

Full utrykning

På grunn av faren for diesel- og oljelekkasjer fra havaristen ble Nærøy brann- og redningsvesen tilkalt, og etter hvert kom også Vikna brann og redning.

Mannskapet fra Vikna hadde med seg 125 meter med oljelenser fra det interkommunale beredskapslageret som ble lagt ut rundt havaristen for å samle opp det som lakk ut av olje.

Mange etater

– Vi har fått opplyst at det er om lag åtte tonn diesel, og ett tonn hydraulikkolje om bord, sa Ståle Husby, utrykningsleder i Nærøy brann mens aksjonen pågikk.

Noe diesel og litt hydraulikkolje lakk ut, men mengdene var så små at det ble fanget opp av lensene.

Brannfolkene fikk assistanse av to båter fra Kolvereid Røde Kors som var med å legge oljelenser og de hadde også overvåking av området for å lete mer oljesøl.

Politiet var også på stedet i morgentimene tirsdag.

– Det er egentlig bare for å holde oss litt oppdatert i det som foregår. Politiet har ingen formell rolle i dette. Forurensing er Kystverkets oppgave, og resten av det som skal gjøres er noe forsikringsselskapene må ordne opp i, sier lensmann Erik Stovner.