FrP:ere eller velferd?

Alle unntatt FrP ønsker 8000 færre fremskrittspartister i Norge. Bare FrP stemmer for et uansvarlig menneskesyn.

Man with Open Arms Saluting the Nature, picjumbo.com  Foto: ViktorHanacek.cz

arkiv

Denne artikkelen er en replikk til ”Flyktinger eller velferd?” skrevet av Ulf Leirstein Justispolitisk talsmann (FrP) som blev publisert i NA onsdagen den 5. august 2015


TALL FRA SSB viser at en fremskrittspartist vil medføre kostnader på 7 millioner kroner i løpet av livet. Minst 5600 fremskrittspartister blir under løpet av ett år skyldige til trafikkulykker grunnet fortkjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand. Også forsikringssvindel, skatteunndragelser, og rettsaker grunnet vold og overgrep koster store summer. Regner en inn psykiske lidelser grunnet netthat og sjikane utøvet av fremskrittspartister, vil kostnadene komme opp i svimlende 95 milliarder kroner. Dette er enorme summer, og en situasjon som på sikt vil utfordre solidariteten og det sosiale limet som er selve fundamentet i velferdssamfunnet.

Kostnadene for fremskrittspartister utgjør 33 067 kroner for hver eneste norske-, og innvandrede skatteyter. I denne konteksten blir det underlig at politikere ikke mener antallet fremskrittspartister i landet ikke er en viktig nok sak for at folket skal få anledning til å si sin mening om det gjennom en folkeavstemning.

STORTINGET HAR lagt frem et forslag om å bevilge en milliard kroner til hjelp i det ganske land. For denne summen vil man ifølge eksperter kunne minske antallet fremskrittspartister med minst 8000 personer, enten gjennom opplysning eller ved hjelp til å flytte til Spania.

STORTINGET vil også bruke 95 milliarder kroner på å øke solidariteten mellom mennesker i Norge, blant annet ved å hjelpe enkelte femskrittspartister til å ikke sjikanere og missunne andre deler av befolkningen. Dette vil i det lange løp være en fornuftig bruk av penger.

Fra spøk til alvor.

Alle tall er kopiert ifra Leirsteins artikkel men tatt fullstendig ut av sin sammenheng. Jeg har per dags dato heldigvis ikke kjennskap til forskning som viser kostnader for trafikkulykker etc. knyttet til partitilhørighet.

Mennesker er ikke tall. 8000 flyktninger er like forskjellige som 8000 sunnmøringer eller 8000 vegetarianere. Det eneste 8000 flyktinger har til felles er at de ønsker å få lov til å starte et nytt liv i et fredlig land. Og vi har rom til å ta dem imot, men da skal de aldri være kun et tall og en utgift. Vi må ta imot mennesker som individer, med individuelle styrker, talenter, interesser og utfordringer. Hvert menneske (faktisk også FrP:ere) er i bunn og grunn en ressurs for vårt samfunn og land.