Departementet stiller spørsmål om Rock City

Kulturdepartementet vil vite mer om etterbruken av Rock City. Det synes rådmann Gunnar Lien i Namsos er et godt tegn.

HARDT ARBEID: Det skal arbeides intenst for å sikre at Rock City får tilskudd når statsbudsjettet legges fram i oktober. Dette er generalforsamlingen i selskapet, fra venstre ordfører Morten Stene, styreleder Gunnar Robert Sellæg og daglig leder Bård Jørgen Iversen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Det var i mai at Namsos kommune sendte inn en rapport med innspill til etterbruken av Rock City. Forut for rapporten som ble oversendt Kulturdepartementet var det gjort en solid jobb i flere omganger for å tydeliggjøre og spisse budskapet.


Oppfølgingsspørsmål


De fire satsingsområdene kommunen ønsker å arbeide videre med er bransje og utdanning, helse, artister og formidling. Dette inngår i rapporten. I rapporten til Kulturdepartementet er det videre gjort greie for bakgrunnen for Rock City. Kommunen har også understreket at staten har et ansvar for selskapets nasjonale mandat.

I brevet som kom Namsos kommune i hende torsdag, står det at departementet har foretatt en faglig vurdering av innspillet som gjelder å etablere en næringshage for kreative og opplevelsesbasert virksomhet. Det er i denne forbindelse at departementet har noen oppfølgingsspørsmål.


Hvem gjør hva?


Departementet peker på at for at en samlokalisering av næringsaktivitet skal fungere maksimalt og bidra til at de deltakende bedriftene utløser sitt markedspotensial, må flere faktorer virke sammen. En samlokalisering er avhengig av en god lokasjon, modige entreprenører og den beste kompetansen.

«I søknaden fra Rock City mangler beskrivelsen av disse faktorene. Kulturdepartementet ber om en beskrivelse av dette, samt en redegjørelse av hvilken relasjon, eventuelt forhold, en næringshage ved Rock City kunne ha til Tinved Kulturhage i Verdal», heter det i brevet.


En reell vurdering


Rådmann Gunnar Lien i Namsos er glad for henvendelsen fra departementet.

– Vi mener dette er en klart positiv henvendelse og et tegn på at departementet gjør en reell vurdering av de innspill de har gjort vedrørende Rock City, sier Lien som legger til at det gjennom helga vil bli arbeidet med et utkast til svar som vil bli oversendt Kulturdepartementet alt kommende mandag.