Har som mål å styre i fire nye år

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik har hatt noen uker sommerferie fra politikken. Nå starter valgkampen og hun er topp motivert for fire nye år med makta.

VIL GJERNE STYRE VIDERE: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik har ladet batteriene og er klar til valgkamp. 

arkiv

LOKKAREN: – Har du lyst på jordbær?

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik er på hytta som ligger helt nede i sjøkanten ved Lokkaren i Namsos og byr på sommerlig servering.

Jordbærene smaker fortreffelig, men den politiske sommerferien er snart over.

– Klarer du å koble helt ut?

– Det er viktig å ta seg tid til å slappe av og tenke på andre ting. Det gjelder uansett hva du holder på med. Jeg har blitt ganske flink til å ta meg fri når jeg skal ha fri, og i sommer har jeg heller ikke brukt mye tid på sosiale medier, så det har vært en fin pause.


Tilbake på jobb


Førstkommende tirsdag samles fylkesrådet etter ferien.

– Vi starter høsten med kommunebesøk i Lierne, og det gleder jeg meg til.

– Tror du fylkeskommunen er viktig for folk?

– La meg ta Namdalen som et eksempel. Her har fylkes- kommunen vært en viktig initiativtaker eller medspiller i en rekke sammenhenger for å få gjennomført større og mindre prosjekter. Det gjelder alt fra regionale prosjekter som Bangsundsvingene, hvor vi i løpet av fem år klarte å gjennomføre et viktig vegprosjekt, noe staten ikke hadde klart på de foregående 50 årene, til nå å gå inn aktivt når Lierne skal i gang med ei stor omstilling. Så vi er viktige for folk, selv om de kanskje ikke tenker på oss hver dag, smiler hun.


– Hva med forholdet til kommunene?

– Nord-Trøndelag fylkeskommune har et godt forhold til kommunene. Fylkesrådet og ansatte i fylkeskommunen reiser mye rundt på besøk for å lytte og lære. Det er selvfølgelig avgjørende at vi har legitimitet for det vi jobber med og for.

Mevassvik er krystallklar på at fylkeskommunen har livets rett.

– Jeg mener det er svært viktig at vi har et politisk nivå som ser hele regionen i en sammenheng. Oppgaver som samferdsel, videregående opplæring og regional utvikling løses helt klart best av et regionalt nivå.


Vil styre i fire nye år


– Er du klar til valgkamp?

– Topp motivert, vi i Arbeiderpartiet går til valg med en klar målsetting om at vi fortsatt skal styre de neste fire årene, sier fylkesrådslederen.

– En ganske fersk menings- måling tar fra dere ett mandat?

– Det viktigste for meg i den målinga er at to av tre nordtrøndere ønsker at Arbeiderpartiet fortsatt skal styre. Vi er selvsagt ikke fornøyde med en mulig tilbakegang, men ambisjonene er at vi etter valget skal ha en minst like stor fylkestings- gruppe som vi har nå (15 plasser).

– Åpner det for rødgrønt samarbeid?

– Hvis du sikter til den meningsmålinga som ville koble oss med Senterpartiet, er vel svaret at valgresultatet avgjør hva som blir det parlamentariske grunnlaget for det neste fylkesrådet.


Kjerneverdier


– Er du partipolitiker eller pragmatiker?

– Jeg er opptatt av å få til ting, uten at det går på akkord med de grunnleggende kjerneverdiene i Arbeiderpartiet som ligger i bunnen for mitt politiske engasjement. Samtidig er det viktig å jobbe på en måte som gjør at man får respekt for den rollen en fylkesrådsleder har, sier hun.

– Kjerneverdier?

– Et samfunn med like muligheter for alle og der fellesskapet står sterkt, slik at vi kan løse de store oppgavene sammen, sier hun.

– Kommer hele neste periode til å handle om reformer og sammenslåinger?

– Regjeringa har satt i gang en kommunereform med ei klar målsetting om å få færre og større kommuner. Det er allerede og vil fortsatt være en krevende sak både for kommunene og for fylket. Vi må finne løsninger som er til det beste for innbyggerne og for utviklinga i fylket. Vi som bor her vet best hva som er best for oss.

– Hvis vi legger reformene til side, hva er de viktigste konkrete oppgavene som må løses de neste fire årene?

– Vi er fortsatt ikke mål med Fv 17. Den saken må vi finne ei løsning på i neste periode. Det vil ha stor betydning for folk og næringsliv i Namdalen, sier Mevassvik.