Vil spare namdalingene for store bomutgifter på Fv 17

Foreslår ny trasé

De kaller planen for helt horribel og vil spare namdalingene for bompenger. Derfor legger de nå fram forslag til ny trasé på Fv 17 – over Bratbergåsen.

Nytt forslag: Paul Almåsvold presenterer en ny trasé uten bompenger. Foto: Pål Morten Skaret 

arkiv

NAMSOS: Herrene Paul Almåsvold og Aage Westerhus har gått i kompaniskap og fått utarbeidet planer for en alternativ trasé for Fv 17 prosjektets del en – fra Asp til Sprova.

– Og det skal vi få til helt uten bompenger, proklamerer Paul Almåsvold.

Ifølge Almåsvold har de fått hjelp av en pensjonert vegingeniør til å utarbeide den nye traseen, og kostnadene er beregnet til 685 millioner kroner for det dyreste alternativet med en lang tunnel fra Hjellneset til Låteren. Hvis man satser på en mindre tunnel på denne strekninga, vil det alternative forslaget komme ut med en total kostnadsramme på 620 millioner kroner.

Vil ikke betale bom

– Dette er et alternativ til planene som fylkestinget har vedtatt for aksen Asp – Sprova, sier Almåsvold som lar seg provosere over at namdalingene er ment å skulle bidra med bompenger på en veg til Malm.

– Vår agenda er å få politikerne til å snu, sier Almåsvold som håper dette vil bli et tema i valgkampen lokalt.

De skal også sende over planforslaget til regjeringa, som bevis på at det vil bli langt billigere å velge deres trasé. De mener prosjekt én må være opprusting av vegen Asp – Sprova, og at opprusting av fylkesveg Steinkjer–Rones (Bartnes) må komme som et prosjekt to. Her foreslås det at det blir bygget ny bru over Rambergholmen til Fv 720. Det vil gi kortere veg til Steinkjer for alle i Verran.

Nødvendige tiltak

De har ramset opp en liste over nødvendige tiltak. I Jåddåren-krysset vil de lage et hovedkryss og sanere fem av sju avkjørsler. Gjennom Bratbergåsen fra Kvarvk til Østvik vil de bygge tunnel og lage et hovedkryss med vei mot Beitstad sentrum.

Fra Østvik planlegger de å bygge bru på pæler over Beitstad-sundet til Kråknesset. Dermed vil man få rett trasé fra Jåddåren til Kråknestangen.

På Låteren, Fosnesstranda, planlegges en kurveutretting og det foreslås som før nevnt å bygge tunnel fra Hjellneset til Låteren. På Sprovhaugen foreslås en kurveutretting med ny bru over Glasø-elva.

– Vi har fått beskjed om at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kommer til fylket for å se på denne saken, varsler Frp-eren Paul Almåsvold.

Relaterte saker: