Fortsatt fylkesveg

Fv 17 bør fortsatt være fylkesveg. Det mener samferdselskomiteen i Region Namdal, som foreslår at det ikke jobbes videre med å få riksvegstatus på vegen fra Steinkjer til Bodø.

UENDRET: Per Olav Tyldum, ordfører i Overhalla og leder i samferdselskomiteen i Region Namdal, mener det ikke finnes argumenter som stiller Fv 17 i ei særstilling når det gjelder å oppnå status som riksveg. Foto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

NAMSOS: Spørsmålet om status for Fv 17 har vært stilt flere ganger og samferdselskomiteen, som består av ordførerne Reinert Eidshaug, Vikna, Stian Brekkvassmo, Namsskogan og Per Olav Tyldum, Overhalla, har nå konkludert med at «ballen legges død» – på nåværende tidspunkt.

– Er staten en bedre vegeier enn fylkeskommunen? Det spørsmålet kan vi dvele ved. Under forutsetning av at fylkeskommunen får tildelt midler slik at de er i stand til å ivareta rollen som vegeier, mener vi at fylkeskommunen er en god vegeier, sier Per Olav Tyldum, som er leder i komiteen.

Ikke ei særstilling

Spørsmålet om framtidig status for Fv 17 skal drøftes på Region Namdals møte i Skorovatn til uka. I saksdokumentene argumenteres det med at Fv 17 ikke står i noen særstilling sammenliknet med andre fylkesveger i Nord-Trøndelag.

– Det er vanskelig å finne spesielle argumenter for at Fv 17 skal bli en riksveg. De argumentene som brukes, vil også være gyldige for en rekke andre veger, sier Tyldum.

For å endre Fv 17s status til riksveg har det vært trukket fram at vegen går gjennom to fylker og at den er viktig for næringslivet. Det er forventet at en riksvegstatus vil gjøre det lettere å få finansiert nødvendige utbedringer.

I vurderingene som er gjort i den namdalske samferdselskomiteen, sammenliknes Fv 17 med Fv 715 fra Namdalseid og over Fosen, Fv 705 fra Stjørdal til Røros, Fv 74 fra Bjørgan til riksgrensa i Lierne og Fv 72 fra Verdal til riksgrensa.

Blir lyttet til

– Det er ingen tvil om at Fv 17 er viktig for næringslivet, men det gjelder også andre veger. I Namdalen kan vi trekke fram Fv 770 fra Rørvik til Nordlandskorsen, Fv 775 Gartland-Høylandet, Fv 760 Overhalla-Grong og Fv 74 Bjørgan-riksgrensa, sier Tyldum.

– Du har ved enkelte anledninger vært kritisk til fylkeskommunens vegprioriteringer. Har det endret seg?

– Jeg opplever at vi blir lyttet til når vi sier fra. Jeg har forståelse for at vegeieren må ha et totalblikk. Det vil også være feil å ta oppgaver fra fylkeskommunen når man er midt i et reformarbeid om fordeling av offentlige oppgaver, sier Per Olav Tyldum.