SV etterlyser samhandling

SV-topp i Nærøy, Frode Setran, fortviler over dårlige ruteopplysninger i distriktet.

VIL HA RUTEPLANLEGGER: Frode Setran i Nærøy SV etterlyser en bedre ruteplanlegger for Namdalen. Slik det er nå må du innom mange forskjellige databaser for å sette sammen ei reise. 

arkiv

SALSBRUKET: – Jeg tror mange av oss ville brukt kollektivtransport mye mer hvis det hadde vært enklere å finne ut av ting, sier Frode Setran.

Han skulle nylig på en dagstur til Trondheim.

– Jeg brukte mye tid på forskjellige nettsteder for å lage ei rute fra Salsbruket til Steinkjer, forteller han.

Det er for vanskelig å finne fram i alle rutene. Du må nesten inn på hver enkelt transportleverandør, og da må du først vite hvem som kjører strekninga.

Det burde være så enkelt at når du skal til eller fra et gitt sted i Namdalen, skal du bare kunne legge inn endepunktene og så tar planleggeren jobben med å finne beste løsninger.

– Det finnes ingen ruteplanlegger som har alle ruter innlagt og koblet til kart. Min påstand er at dersom vi hadde hatt en nettbasert ruteplanlegger, der alle båt-, buss- og togavganger var lagt inn og koblet opp mot kart, ville langt flere ha valgt offentlig transport framfor egen bil. Med økt bruk ville også tilbudet blitt bedre. Det er god miljøpolitikk, sier han.

Han vet at det jobbes sentralt med å utvikle en slik tjeneste.

– Men det er ingen framgang. Det er tilsvarende ordninger i andre fylker, og vi kan ikke forstå at det skal være vanskeligere i Nord-Trøndelag enn andre steder. Det må gå å bruke erfaringer fra andre steder. Vi i SV kommer til å gjøre dette til en politisk sak etter valget, sier han.