Vil bli hørt om sykehusstruktur

– Vi skal kjempe for å bevare sykehusstrukturen vi har, lover Randi Dille (Sp). Hun reiser til Oslo for å delta på partiets høring om sykehusplanen.

TIL OSLO: Randi Dille reiser til Oslo for å holde innlegg om sykehusplanen for sine partifeller i Sp på onsdag. 

arkiv

NAMSOS: Høringa foregår onsdag, og må betraktes som en intern oppkjøring før Stortinget skal debattere landets sykehusstruktur nå i høst.

– Det er viktig at vi som kommer fra distriktene reiser til Oslo og mobiliserer til fordel for å bevare akuttfunksjoner og fødeavdeling ved lokalsykehuset, sier Dille.

Og Nord-Trøndelag Sp vil legge vekt på at akuttmottak og fødeavdelingene skal bestå både i Namsos og på Levanger. Det betinger at den akuttkirurgiske kompetansen opprettholdes. Sp viser til at føde- og akuttavdelinger betyr trygghet for folket, de har betydningsfulle kompetansemiljø og representerer grunnleggende distriktspolitiske verdier som fylket trenger.

– I tillegg vil vi snakke om DPS Kolvereid, lover Dille som skal holde innlegg.

Sp mener nemlig at et helhetlig og sammenhengende tilbud forutsetter at framtidas DPS-er både har en sengepost med tilbud om utredning og miljøterapeutisk behandling i tillegg til polikliniske og ambulante tjenester. Nærhet og tilgjengelighet er viktige stikkord, også her.