Ny avtale om lærlingplasser

NTE har nå opprettet flere lærlingplasser i en avtale med fylkeskommunen.

Flere inn i El-faget: Christian Stav og May Britt Lagesen sammen med lærling Martin Bruun.FOTO: NTFK 

arkiv

NAMSOS: Fra og med 2015 skal det tegnes 20 prosent flere lærekontrakter enn i 2011 i NTE-konsernet.

– Historisk har vi tatt inn cirka 15 lærlinger i året. Nå skal vi ta inn mellom 20–30. Dette er et løp som går over 2,5 år, så det blir 50–60 lærlinger som til en enhver tid er ansatt hos oss, forteller NTE-direktør Christian Stav.

Det skal nå jobbes med å heve statusen til energifagene, og de skal rekruttere og motivere. Det skal de blant annet gjøre ved hospitering av lærere i NTE-konsernet og NTE-konsernets ansatte inn i videregående skole.

Et annet viktig punkt i avtalen er fokus på å rekruttere jenter til energifagene.

– Det er et veldig spennende, framtidsrettet og meningsfylt yrke. Vi bidrar med kritisk infrastruktur som folk er avhengig av i hverdagen. Så det å ha en sånn jobb er viktig, og kommer til å bli ettertraktet i framtida, sier NTE-direktøren.

Også fylkesrådet mener dette er en viktig sak å ta tak i.

– Vi er veldig opptatt av god kjønnsbalanse i våre utdanninger i Nord-Trøndelag, og dette er en kjempeutfordring. Derfor har dette fått en stor del i avtalen, forteller fylkesråd May Britt Lagesen.